Een seniorvriendelijke
gemeente

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Investeren
in sport

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Onderwijs in
moderne gebouwen

Actieve en passieve
recreatie

Vraag van de burger
staat centraal

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Versterken
Centrumfunctie

Behoud van
eigen identiteit
kernen

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Twitter
Laatste nieuws
Agenda
Volg ons op

Historie

Juni 2008 was een historische maand voor politiek Waalwijk. Vier specifieke lokale partijen (Algemeen Belang/Lijst Brouwer, De Acht Kernen, Gemeentebelangen en het Plaatselijk Burger Initiatief) spraken zich uit voor het samengaan in één sterke lokale partij met de veelzeggende naam LokaalBelang. Doel van deze fusie was en is, dat de bijzondere kenmerken en de belangen van de inwoners van de drie kernen Waalwijk, Sprang‑Capelle en Waspik, het best gewaarborgd kunnen worden door een sterke lokale partij, die hen in de gemeenteraad vertegenwoordigt onder de noemer “sterk door eenheid in verscheidenheid”. Deze slogan vindt zijn vertaling in ons partijprogramma waar de Waalwijkse burgers en de eigenheid van de kernen centraal staan. Voor de raadsperiode 2018-2022 is ons motto: “SAMEN VERDER”. Met mensen die verschillen naar leeftijd, godsdienst nationaliteit e.d. en die verspreid over kernen/wijken samen voorwaarts trekken.

Wij zijn een lokale partij met leden die midden in de Waalwijkse samenleving staan. Met 8 van de 29 raadszetels is LokaalBelang de grootste fractie in de gemeenteraad en drukt een belangrijk stempel op de Waalwijkse politiek. Door deze bundeling van krachten van vertegenwoordigers uit onze kernen zijn wij nog beter in staat contacten met onze inwoners te hebben en daarmee de slagvaardigheid van onze lokale politiek te vergroten.

Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Bea de Jongste
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
John van den Hoven
Raadsfractie
Timon Klerx
Zoeken