Investeren
in sport

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Onderwijs in
moderne gebouwen

Een seniorvriendelijke
gemeente

Actieve en passieve
recreatie

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Vraag van de burger
staat centraal

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Versterken
Centrumfunctie

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • LokaalBelang pleit voor begrotingsapp

  Tijdens de laatste begrotingsvergadering van 7 november diende LokaalBelang een motie in, ondersteund door het CDA, inzake de begrotingsapp. Dat is dé online applicatie waarmee alle documenten uit de Planning & Controle-cyclus van de gemeente Waalwijk worden weergegeven.

  <lees verder>

 • Steun aan wederopbouw Ambon

  Tijdens de laatste raadsvergadering van donderdag 10 oktober steunde LokaalBelang de Motie Vreemd aan de Orde inzake de bijdrage aan de wederopbouw van Ambon.

  <lees verder>

 • Extra vergoeding voor raadsleden

  Het is belangrijk dat volksvertegenwoordigers een goede beloning krijgen, die past bij de belasting die het raadswerk met zich meebrengt. Daarom stemde LokaalBelang afgelopen donderdag 12 september in voor een extra vergoeding voor alle raadsleden.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
 • Fractievergadering
  18-11-2019

  Vergadering ter voorbereiding op de Input van 21 november en de Forum & Raad (A) van 28 november.


 • Werksessie: partijprogramma (vervolg)
  25-11-2019

  De fractie van LokaalBelang nodigt u uit om mee te denken over een bepaald thema uit de lokale politiek. Het onderwerp voor deze avond is ons partijprogramma Samen. Verder.


 • Werksessie: onderwerp nog niet bekend
  2-12-2019

  De fractie van LokaalBelang nodigt u uit om mee te denken over een bepaald thema uit de lokale politiek. Het onderwerp voor deze avond is nog niet bekend.


 • <bekijk de hele agenda>
Volg ons op

Historie

Juni 2008 was een historische maand voor politiek Waalwijk. Vier specifieke lokale partijen (Algemeen Belang/Lijst Brouwer, De Acht Kernen, Gemeentebelangen en het Plaatselijk Burger Initiatief) spraken zich uit voor het samengaan in één sterke lokale partij met de veelzeggende naam LokaalBelang. Doel van deze fusie was en is, dat de bijzondere kenmerken en de belangen van de inwoners van de drie kernen Waalwijk, Sprang‑Capelle en Waspik, het best gewaarborgd kunnen worden door een sterke lokale partij, die hen in de gemeenteraad vertegenwoordigt onder de noemer “sterk door eenheid in verscheidenheid”. Deze slogan vindt zijn vertaling in ons partijvisie waar de Waalwijkse burgers en de eigenheid van de kernen centraal staan. Met mensen die verschillen naar leeftijd, godsdienst nationaliteit e.d. en die verspreid over kernen/wijken samen voorwaarts trekken.

Wij zijn een lokale partij met leden die midden in de Waalwijkse samenleving staan. Door de bundeling van krachten van vertegenwoordigers uit onze kernen zijn wij nog beter in staat contacten met onze inwoners te hebben en daarmee de slagvaardigheid van onze lokale politiek te vergroten.

Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Bea de Jongste
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Hans de Vaan
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website