Investeren
in sport

Vraag van de burger
staat centraal

Onderwijs in
moderne gebouwen

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Actieve en passieve
recreatie

Versterken
Centrumfunctie

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Een seniorvriendelijke
gemeente

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Steun aan wederopbouw Ambon

  Tijdens de laatste raadsvergadering van donderdag 10 oktober steunde LokaalBelang de Motie Vreemd aan de Orde inzake de bijdrage aan de wederopbouw van Ambon.

  <lees verder>

 • Extra vergoeding voor raadsleden

  Het is belangrijk dat volksvertegenwoordigers een goede beloning krijgen, die past bij de belasting die het raadswerk met zich meebrengt. Daarom stemde LokaalBelang afgelopen donderdag 12 september in voor een extra vergoeding voor alle raadsleden.

  <lees verder>

 • LokaalBelang pleit voor lokaal hitteplan in Waalwijk

  Het is niet voor het eerst loeiheet. LokaalBelang pleit bij het Waalwijkse college voor een lokaal hitteplan. We waarschuwen voor de risico’s van de hogere temperaturen, vooral voor ouderen.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
 • Fractievergadering
  21-10-2019

  Vergadering ter voorbereiding van de Input van 24 oktober en de Forum & Raad (A) van 31 oktober.


 • Werksessie: partijprogramma
  28-10-2019

  De fractie van LokaalBelang nodigt u uit om mee te denken over een bepaald thema uit de lokale politiek. Het onderwerp voor deze avond is ons partijprogramma Samen. Verder.


 • <bekijk de hele agenda>
Volg ons op

Partijprogramma 2018-2022

In de gemeente Waalwijk moet het fijn leven zijn. Prettig wonen en recreëren met voldoende en divers werkgelegenheidsaanbod. De regionale functie wordt ook als zodanig daarvoor benut. Belangrijk is wel dat in alle kernen de basisvoorzieningen aanwezig blijven. LokaalBelang wil werken aan een sociaal, gezond en rechtvaardig welzijnsbeleid. Iedereen moet in een veilige en vertrouwde omgeving zichzelf kunnen zijn. Dit betekent respect hebben voor een ander en zorgen voor elkaar.

LokaalBelang gaat voor een duurzame toekomst, zodat er samen verder wordt gewerkt aan onder andere de doelen van de gemeente Waalwijk om in 2043 klimaatneutraal te zijn. Ook de binnenstad moet toekomstbestendig zijn. Het centrum moet schoner en veiliger, maar bovenal een attractieve uitstraling hebben. Smart City-oplossing kunnen hierbij helpen, maar leveren de samenleving nog veel meer voordelen op. Technisch zijn er nauwelijks beperkingen, echter het waarborgen van onze privacy blijft een belangrijke voorwaarde.

SAMEN. VERDER.

Wij zijn trots op het feit dat de drie hoofdthema’s uit het Coalitieprogramma 2014-2018 ‘Krachten Bundelen’ zijn opgestart. De komende vier jaar zullen deze hun beslag moeten krijgen.  Deze drie projecten krijgen daarom onze grootste aandacht. Samen werken we verder aan:

 1. de centrumontwikkeling van de kern Waalwijk met daarbij de realisatie van het schoenenmuseum-plus;
 2. de aansluiting bij de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat;
 3. de aanleg van de insteekhaven inclusief de verplaatsing van de jachthaven.

In ons partijprogramma komen daarnaast de volgende thema’s aanbod. Bij elk thema hebben wij een aantal speerpunten benoemd waar wij de komende periode voor willen gaan. De thema’s zijn:

Lees hier het volledige partijprogramma.

 

Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Bea de Jongste
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Hans de Vaan
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website