Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Een seniorvriendelijke
gemeente

Versterken
Centrumfunctie

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Onderwijs in
moderne gebouwen

Vraag van de burger
staat centraal

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Actieve en passieve
recreatie

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Investeren
in sport

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Twitter
Laatste nieuws
Agenda
Volg ons op

SAMEN. VERDER.

Fijn leven, zorgen voor elkaar, respect voor een ander en klaar voor de toekomst.

In de gemeente Waalwijk moet het fijn leven zijn. Prettig wonen en recreëren met voldoende en divers werkgelegenheidsaanbod. De regionale functie wordt ook als zodanig daarvoor benut. Belangrijk is wel dat in alle kernen de basisvoorzieningen aanwezig blijven. LokaalBelang wil werken aan een sociaal, gezond en rechtvaardig welzijnsbeleid. Iedereen moet in een veilige en vertrouwde omgeving zichzelf kunnen zijn. Dit betekent respect hebben voor een ander en zorgen voor elkaar. LokaalBelang gaat voor een duurzame toekomst, zodat er samen verder wordt gewerkt aan onder andere de doelen van de gemeente Waalwijk om in 2043 klimaatneutraal te zijn. Ook de binnenstad moet toekomstbestendig zijn. Het centrum moet schoner en veiliger, maar bovenal een attractieve uitstraling hebben. Smart City-oplossing kunnen hierbij helpen, maar leveren de samenleving nog veel meer voordelen op. Technisch zijn er nauwelijks beperkingen, echter het waarborgen van onze privacy blijft een belangrijke voorwaarde.

Lees hier het volledige partijprogramma.

 

Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Bea de Jongste
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
John van den Hoven
Raadsfractie
Timon Klerx
Zoeken