Investeren
in sport

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Een seniorvriendelijke
gemeente

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Vraag van de burger
staat centraal

Versterken
Centrumfunctie

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Onderwijs in
moderne gebouwen

Actieve en passieve
recreatie

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Twitter
Laatste nieuws
Agenda
Volg ons op

De maatschappij is voortdurend in beweging. We zien vooruitgang mede dankzij de groeiende economie. Wij staan midden in de maatschappij en brengen onze burgers in beweging. Er is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de samenwerking tussen de politiek en onze burgers en dat willen we graag verder ontwikkelen.

Wij zijn trots op het feit dat de drie hoofdthema’s uit het Coalitieprogramma 2014-2018 ‘Krachten Bundelen’ zijn opgestart. De komende vier jaar zullen deze hun beslag moeten krijgen.  Deze drie projecten krijgen daarom onze grootste aandacht. Samen werken we verder aan:

  1. de centrumontwikkeling van de kern Waalwijk met daarbij de realisatie van het schoenenmuseum-plus;

  1. de aansluiting bij de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat;

  1. de aanleg van de insteekhaven inclusief de verplaatsing van de jachthaven.

In ons partijprogramma komen de volgende thema’s aanbod:

Bij elk thema hebben wij een aantal speerpunten benoemd waar wij de komende periode voor willen gaan.

Het partijprogramma

Bekijk hier het volledige partijprogramma. 

Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Bea de Jongste
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
John van den Hoven
Raadsfractie
Timon Klerx
Zoeken