Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Onderwijs in
moderne gebouwen

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Actieve en passieve
recreatie

Vraag van de burger
staat centraal

Investeren
in sport

Versterken
Centrumfunctie

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Een seniorvriendelijke
gemeente

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Huis van Waalwijk

  Tijdens de laatste raads-vergadering overhandigde Stichting Huis van Waalwijk een petitie aan de gemeenteraad. Daarna ontstond een flink debat tussen diverse oppositiepartijen en onze fractievoorzitter Timon Klerx. Uiteindelijk bleek er een ruime meerderheid voor onze motie vreemd aan de orde.

  <lees verder>

 • Nieuw hotel op Groenrijk-locatie mag er komen

  Fractievoorzitter Timon Klerx pleitte afgelopen raadsvergadering voor het bestemmingsplan Tilburgseweg 1. Drie vastgoedeigenaren zijn van plan daar onder andere een nieuw hotel te realiseren. Het Brabants Dagblad stond uitgebreid stil bij het debat hierover, lees hieronder het volledige bericht.

  <lees verder>

 • LokaalBelang pleit voor begrotingsapp

  Tijdens de laatste begrotingsvergadering van 7 november diende LokaalBelang een motie in, ondersteund door het CDA, inzake de begrotingsapp. Dat is dé online applicatie waarmee alle documenten uit de Planning & Controle-cyclus van de gemeente Waalwijk worden weergegeven.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
 • Algemene Ledenvergadering
  30-3-2020

  Op maandag 30 maart nodigt het bestuur alle leden van LokaalBelang Waalwijk uit voor de Algemene Ledenvergadering 2020.


 • Meet & Greet
  1-4-2020

  De raad zoekt talenten voor de politieke arena. Met je enthousiasme, je ambitie en sociaal gevoel kun je meebeslissen over Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

  <lees verder>


 • <bekijk de hele agenda>
Volg ons op

Vergaderingen, bijeenkomsten

 

Agenda 2019

27-9-2019

Iedere maandagavond vergadert de fractie met haar achterban om 19.15 uur in Balade te Waalwijk. Voor meer informatie over de fractievergaderingen kunt u mailen naar info@lokaalbelangwaalwijk.nl. Bijna iedere donderdagavond vindt er daarnaast ook een raadsbijeenkomst plaats. De agenda hiervan is te vinden op het Raadsinformatiesysteem van de gemeente Waalwijk.


Fractievergadering

10-2-2020

Vergadering ter voorbereiding op de Input van 13 februari en het Forum & Raad (A) van 20 februari.


Werksessie 17 februari

17-2-2020

Op maandag 17 februari komt onze fractie om 19.15 uur bij elkaar in Balade. Dan zal vooral worden stil gestaan bij de gang van zaken in onze partij en fractie. We bespreken onze samenwerkingsafspraken en taakverdeling van de fractie. Indien nodig zullen we deze actualiseren. Daarnaast bespreken we de documenten ‘Wij zijn LokaalBelang’ en ‘LokaalBelang op weg naar 2022’.


Algemene Ledenvergadering

30-3-2020

Op maandag 30 maart nodigt het bestuur alle leden van LokaalBelang Waalwijk uit voor de Algemene Ledenvergadering 2020.


Meet & Greet

1-4-2020

De raad zoekt talenten voor de politieke arena. Met je enthousiasme, je ambitie en sociaal gevoel kun je meebeslissen over Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

<lees verder>


Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Bea de Jongste
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Hans de Vaan
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website