Vraag van de burger
staat centraal

Een seniorvriendelijke
gemeente

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Investeren
in sport

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Actieve en passieve
recreatie

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Onderwijs in
moderne gebouwen

Versterken
Centrumfunctie

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • Huis van Waalwijk

  Tijdens de laatste raads-vergadering overhandigde Stichting Huis van Waalwijk een petitie aan de gemeenteraad. Daarna ontstond een flink debat tussen diverse oppositiepartijen en onze fractievoorzitter Timon Klerx. Uiteindelijk bleek er een ruime meerderheid voor onze motie vreemd aan de orde.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

Vergaderingen, bijeenkomsten

 

Agenda 2020

Iedere maandagavond vergadert de fractie met haar achterban om 19.15 uur in Balade te Waalwijk. Voor meer informatie over de fractievergaderingen kunt u mailen naar info@lokaalbelangwaalwijk.nl. Bijna iedere donderdagavond vindt er daarnaast ook een raadsbijeenkomst plaats. De agenda hiervan is te vinden op het Raadsinformatiesysteem van de gemeente Waalwijk.


Fractievergadering

29-6-2020

Vergadering ter voorbereiding op de raadsvergadering Debat & Besluit (B) van 2 juli.


Fractievergadering

6-7-2020

Vergadering ter voorbereiding op de raadsvergadering Debat & Besluit (B) van 9 juli.


Werksessie 13 juli

13-7-2020

Ter voorbereiding van de derde bespreking van de coalitiepartners houdt de fractie van LokaalBelang een extra vergadering.


Algemene Ledenvergadering

7-9-2020

Het bestuur van onze partij nodigt via deze weg alvast alle leden van LokaalBelang uit voor de Algemene Ledenvergadering 2020. Deze wordt gehouden op maandagavond 7 september in Balade. De agenda volgt later. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: benoemen nieuwe voorzitter, de jaarcijfers 2018 en 2019 en de voorbereidingen ‘op weg naar 2022’.


Meet & Greet

23-9-2020

De raad zoekt talenten voor de politieke arena. Met je enthousiasme, je ambitie en sociaal gevoel kun je meebeslissen over Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

<lees verder>


Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Bea de Jongste
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Hans de Vaan
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website