Ambitieuze plannen gepresenteerd in partijprogramma.

WAALWIJK – Vorige week werd in Balade het partijprogramma van Lokaal Belang gepresenteerd. Lijsttrekker Timon Klerx blikt tevreden terug op de afgelopen tijd. “Samen met John van den Hoven, nummer 2 van kieslijst en onze wethouder, en alle andere betrokken partijleden is er de afgelopen tijd hard gewerkt aan ons partijprogramma. We hebben diverse brainstormavonden gehouden en vooral veel experts en inwoners gesproken over hoe we samen verder kunnen bouwen aan de toekomst van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Ik ben trots op het uiteindelijke resultaat. Wij willen echt vooruit! Daarom blijven we investeren in onze samenleving; om ons voorzieningenniveau te versterken en vooral om nog fijner samen te leven.”

Wonen

“Op dit moment is er een groot woningtekort”, vervolgt de huidige fractievoorzitter Timon Klerx. “Lokaal Belang gaat deze uitdaging aan door 1000 extra woningen te bouwen in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. De afgelopen vier jaar zijn er 641 woningen bijgekomen in onze gemeente. Dat is niet genoeg wat ons betreft. Daarom gaan we het tempo fors opschroeven. En dat is ambitieus, maar ook hard nodig. Het betekent overigens niet dat ontwikkelaars de vrije hand krijgen. Integendeel, goede participatie vinden wij essentieel en daarom geven we op voorhand duidelijk spelregels mee. Want ja we willen bouwen, maar wel met het oog op de omgeving. Dus meer groen en voldoende parkeergelegenheid. Dat betekent dat we in Sprang-Capelle en Waspik vooral kleine projecten bouwen passend bij het dorpse karakter. Maar dus wel meer woningen bouwen dan nu het geval, want juist voor onze kernen is het essentieel dat er bijvoorbeeld meer starterswoningen beschikbaar komen voor onze jongeren die hier graag willen blijven wonen.

Om echter onze ambitie van 1000 woningen te behalen zullen we ook grote uitbreidingsprojecten moeten realiseren, zoals Landgoed Driessen en Akkerlanen. Daarnaast zien we de grootste kansen in en rondom de binnenstad van Waalwijk. Er worden al vele leegstaande winkels getransformeerd naar woningen. Daar zijn we erg blij mee. Want waar mensen zijn, willen mensen zijn. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar als er meer mensen in het centrum wonen en verblijven voor bijvoorbeeld werk, komen er ook meer mensen winkelen en recreëren. Belangrijke grote ontwikkelingen voor woningbouw zijn wat Lokaal Belang betreft de Gedempte Haven, het Slachthuisterrein, de Els en de oude brandweerkazerne. Op deze vier plekken vinden wij het ook realistisch dat er iets hoger gebouwd gaat worden. We zullen de plannen steeds per locatie bekijken en beoordelen uiteraard. Maar we willen enkele accenten aangeven waar hogere bebouwing een optie is. Dus zeker niet overal! Wil je echter 1000 woningen bouwen met het oog op de omgeving, dan moeten we keuzes maken. Er zijn allerlei uitdagingen te bedenken: bouwhoogte, meer groen, bereikbaarheid, parkeren en ga zo maar door. Voor Lokaal Belang is het woningtekort in ieder geval de grootste uitdaging. En daar willen wij dus sowieso een oplossing voor bieden.”

Partijprogramma

Lokaal Belang is een onafhankelijke lokale politieke partij. Klerx licht toe: “Wij bestaan uit een sterke combinatie van ervaren bestuurders, positief-kritische ondernemers, maatschappelijk betrokken inwoners en ook nieuwe talenten met een frisse kijk. Met als gemene deler: een groot hart voor Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Onze mensen vertellen graag hoe wij nog meer aan onze toekomst bouwen. Het volledige partijprogramma is ook te lezen op onze website: www.lokaalbelangwaalwijk.nl/beloftes.”

Stem 14, 15 of 16 maart op Lokaal Belang en kies voor de vertrouwende gezichten van lijst 1!

Samen bouwen aan onze toekomst.