De ambities van Lokaal Belang volgens John van den Hoven.

De verkiezingen komen eraan. Op 14, 15 of 16 maart mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder weer naar de stembus om hun gemeentebestuur te kiezen. Eén van de te kiezen partijen in de gemeente Waalwijk is Lokaal Belang. Lokaal Belang is er voor iedereen. Ze willen dat iedereen mee kan doen. In hun nieuwe partijprogramma “Samen bouwen aan de toekomst” vertellen ze over hun ambities voor de komende vier jaar. John van den Hoven licht al een tipje van de sluiter op en vertelt hoe hij deze ambities graag tot leven ziet komen.

Sport

Buiten sporten en bewegen in alle kernen en voor iedereen vinden we erg belangrijk. Het is gezond en brengt mensen met elkaar in contact. Ik heb concrete ideeën voor hoe dat kan in onze kernen Waspik en Sprang Capelle. In Sprang Capelle is een multifunctioneel sportplein in Landgoed Driessen wat mij betreft een must. Hier zijn veel huishoudens en er komen er in de toekomst zeker meer bij. Je wilt mensen een plek geven om buiten te bewegen en elkaar te ontmoeten. Dat is niet alleen goed voor de mensen zelf, maar ook voor de samenhang en sfeer in de wijk en de hele kern. In Sprang Capelle willen we op het gebied van duurzaamheid graag sporthal Zidewinde en het gelijknamige zwembad verduurzamen. Dit sluit aan bij de duurzaamheidsambities van Lokaal Belang. In Waspik zie ik mogelijkheden voor een kleine sportboulevard. Ook komt er een nieuwe, duurzame, gasloze sporthal. Hierdoor kan iedereen uit Waspik op één plek sporten en bewegen, zowel binnen als buiten. We kunnen hier nog meer mogelijkheden voor (officiële)  buitensporten maken door de omgeving hierop in te richten. Denk bijvoorbeeld aan sport- of speeltoestellen in de buurt van scholen. De ruimte die ontstaat als we het sporten samenbrengen op één sportboulevard, kan de gemeente inzetten voor woningbouw. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Een multifunctioneel sportplein zoals in Almere Haven © Skills Garden

Cultuur

Gemeente Waalwijk heeft een groot cultureel aanbod dat we graag behouden en nog verder doorontwikkelen de komende jaren. Zo maken we cultuur van ons allemaal. We willen ons cultureel aanbod ook letterlijk meer naar buiten halen. Onder andere door meer optredens in de stadstuin. Zo maken we cultuur nog beter bereikbaar  en laagdrempeliger voor onze inwoners en bezoekers van onze stad. De opening van het Schoenenkwartier in het voorjaar zorgt voor extra levendigheid in het centrum van Waalwijk. Hoe mooi is het als we zorgen dat onze bestaande culturele organisatie hierin de samenwerking vinden, zodat ze elkaar versterken.

Meer Muziek in de Klas

Go Waalwijk

Ook willen we meer laagdrempelige culturele activiteiten in de wijken. Zo voelen inwoners zich meer verbonden met elkaar. Ook inwoners die meer moeite hebben met het leggen van contacten, willen we bereiken en stimuleren om mee te doen. Go Waalwijk kan een belangrijke rol spelen in deze ambitie. GO Waalwijk zorgt ervoor dat sport en cultuur nog beter bij onze inwoners onder de aandacht komen. Wat Lokaal Belang betreft een win-win: onze inwoners weten onze verenigingen en instellingen steeds beter te vinden en andersom. Lokaal Belang ziet een grote meerwaarde in GO Waalwijk en zet hier de komende vier jaar vol op in. Zo worden sport en cultuur echt bereikbaar voor iedereen.

John van den Hoven (midden) en Ingrid de Waal (rechts) op de handbike. Zij staan allebei op de kieslijst van Lokaal Belang.

John van den Hoven: “Ik ben blij met de concrete speerpunten in ons nieuwe partijprogramma, waaronder die voor sport, cultuur en recreatie. We willen dat iedereen in Waalwijk mee kan doen. Daarom zorgen we ervoor dat alle accommodaties en de openbare ruimte toegankelijk zijn voor iedereen. Of dat nu om een sporthal gaat, een wij-dienstencentrum, het theater, of een bezoek aan de binnenstad.”

Evenementen

Wij vinden het belangrijk dat er in alle kernen voor iedereen leuke evenementen zijn en zetten daarop in. Evenementen zorgen voor plezier, maar dragen ook bij aan een saamhorigheidsgevoel. We willen dat organisatoren goed geholpen worden om het organiseren van evenementen zo makkelijk mogelijk te maken. Dit zorgt op termijn voor een mooi, breed aanbod. Tot slot willen we ook jaarlijks twee grote evenementen in het centrum van Waalwijk organiseren. We willen de bestaande culturele organisaties mogelijkheden bieden hierop aan te sluiten.

Recreatie

Lokaal Belang streeft ernaar om de gemeente zo aantrekkelijk mogelijk te maken: voor onze eigen inwoners en voor bezoekers. Dat doen we door voorzieningen en activiteiten toe te voegen aan het huidige aanbod. Zo wordt het Hoefsvengebied doorontwikkeld als recreatieve hotspot. Er komen meer mogelijkheden voor wandelen en fietsen. Ook komen er een nieuwe horecagelegenheid, openbare toilet voorzieningen, een stadsstrand en de surfvijver als officieel zwemwater. Daarnaast willen we nieuwe wandel- en fietsroutes ontwikkelen binnen alle kernen om meer kennis uit, en over onze gemeente, op een interactieve manier over te brengen aan de wandelaars en fietsers. Met deze ontwikkelingen worden niet alleen de recreatieve voorzieningen, maar ook de sport- en culturele voorzieningen optimaal verbeterd binnen onze gemeente.

De Surfvijver bij het Hoefsvengebied is een ideale locatie voor een stadsstrand.

Al met al mooie ambities voor de komende vier jaar. Hiermee hopen we het beste uit de gemeente te halen, voor iedereen. We hebben er zin in!