De noodzaak van meer bouwen versus de impact op de bestaande leefomgeving

Er is een grote krapte op de huizenmarkt.  Daarom willen we, het liefst zo snel mogelijk, meer (betaalbare) woningen. Ook willen we woningen waar mensen, ondersteunt met zorg, langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Het liefst in hun eigen vertrouwde wijk. Dus als er dan een plan is waarmee we in Baardwijk 83 woningen kunnen realiseren waarvan 46 zorgwoningen, met als kers op de taart het behoud van de beeldbepalende St. Clemenskerk als rijksmonument, zou je verwachten dat iedereen de handen op elkaar heeft. Ook vanuit Lokaal Belang die het vergroten van het aantal woningen tot een speerpunt heeft gemaakt.

Hoe mooi dit soort plannen echter ook lijken, ze hebben altijd impact op de leefomgeving van een bepaalde groep inwoners. In dit geval van een aantal inwoners uit Baardwijk die recent tijdens een vergadering van zich lieten horen toen het bestemmingsplan ter goedkeuring voor lag.

Argumenten die we hoorden, waren; ‘er worden parkeerplaatsen onttrokken aan het kerkplein, de Pastoor v/d Zijlenstraat wordt een eenrichtingsstraat waar groen voor parkeerplaatsen moet wijken en waarbijer zorgen zijn voor de toekomstige verkeersafwikkeling voor dit kleine straatje.

Naast de bewoners kwam ook de projectontwikkelaar aan het woord die met voorbeelden liet blijken dat hij geluisterd heeft naar de geluiden van omwonenden en daar met deze nieuwe versie van het plan uitgebreid rekening heeft gehouden. Zo zorgt hij onder andere dat het genoemde groen dat verdwijnt, zoals een mooie boom uit de pastorietuin, vervangen gaat worden. Ook worden de afmetingen meer passend bij de wensen van omwonenden en buren zoals Scouting AZG.

Ook vanuit Lokaal Belang zijn er de nodige zorgen. Want waar meer woningen komen, zijn er ook meer mensen en daarmee ook meer verkeer. Denk bijvoorbeeld aan de fietsers en voetgangers die straks door de smalle Pastoor v/d Zijlenstraat moeten. Daarbij willen we wel vertrouwen op de positieve uitkomst van het onderzoek dat door een verkeersdeskundige is uitgevoerd. Ook zijn we benieuwd naar de plaatsen waar groen gecompenseerd gaat worden, dat door de aanpassingen verdwijnt. En uiteraard realiseren we ons als Lokaal Belang ook dat een projectontwikkelaar een plan alleen kan en wil realiseren wanneer het ook tot de financieel gewenste uitvoering kan leiden. Helaas zijn er meerdere voorbeelden waarvoor dit niet mogelijk bleek en hoognodige bouwplannen uitgesteld of afgesteld werden.

Hiermee is het bestemmingsplan een van de vele ‘worstelingen’ waarbij we als fractie en als gemeenteraad de verschillende belangen tegen elkaar af moeten wegen om tot een ‘juist’ besluit te komen. Voor zowel huidige – als toekomstige inwoners van Baardwijk.

Op 15 december zal het besluit vallen in de raadsvergadering. Er zal nog heel wat discussie aan vooraf gaan.