De jaarwisseling hebben we ruim een maand geleden achter ons gelaten. De diverse media meldden dat deze rustig en over het algemeen goed was verlopen in de Langstraat. Veel Waalwijkers zullen genoten hebben van het vuurwerk al dan niet zelf afgestoken. Ook laait ieder jaar de vraag weer op: gaan we naar een vuurwerkverbod?

Dat is de voorliggende vraag waar Lokaal Belang graag mee aan de slag gaat. Zo hebben wij in ons partij programma opgenomen onder het item ‘Een veilige samenleving’: “We beperken het afsteken van vuurwerk met oudjaar. We willen dit op bepaalde (centrale) locaties toestaan en een of meerdere vuurwerkshows organiseren. Hiermee beperken we geluidsoverlast in de wijken voor onder andere (huis)dieren en willen we vuurwerkschade terugdringen, maar bieden we wel ruimte aan vuurwerkliefhebbers”. En niet te vergeten welke milieubelasting dit jaarlijks pleziertje met zich meebrengt; vele tonnen aan vervuilende stoffen worden de lucht in geschoten.

Dat we deze omslag ineens kunnen maken is niet aan de orde. Immers genieten vele Waalwijkers van het jaarlijks afsteken van vuurwerk. Want vuurwerk afsteken kan prima veilig en beperkt zich in feite tot een uurtje tijdens Oud & Nieuw. Het afschaffen van vuurwerk afsteken kan daarom als betuttelend worden ervaren. Vuurwerk afsteken mag niet meer en zelfs een hertenkampje is al niet meer toegestaan lazen we onlangs nog in de diverse media. Waarom laat onze overheid inwoners niet vrij in het zelf bepalen wat goed en niet goed is? ‘Mag nu helemaal niets meer’ is een veelgehoorde uitspraak in deze context.

Tijdens de jaarwisseling 2022/2023 waren er meerdere steden in Nederland met een vuurwerkverbod; twaalf maar liefst. Zij vonden dat vuurwerk te veel overlast en materiële schade veroorzaakt en stelden dus een verbod in. Veel gemeenten overwegen zo’n verbod vanaf de komende jaarwisseling zoals Eindhoven en Arnhem. Rotterdam voerde het verbod afgelopen jaarwisseling al in maar dat was geen succes; er werd alsnog massaal vuurwerk afgestoken. Op zulke momenten blijkt handhaving lastig.

Ook blijkt hieruit dat we deze omslag niet ineens kunnen maken of afdwingen. Vandaar dat we als Lokaal Belang op zoek gaan naar een intrinsieke cultuuromslag. Als de Waalwijkse inwoners zelf van mening zijn dat vuurwerk te veel lichamelijke en materiële schade en overlast oplevert zijn we toe aan een verandering.

Uit onderzoek blijkt dat inmiddels de meerderheid van de Nederlanders vóór een vuurwerkverbod is. Mogelijk is de tijd nu rijp om een verandering in gang te zetten. Als onderdeel van het Raadsvoorstel ‘Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026’ wat donderdag 2 februari jl. op de agenda stond heeft ons raadslid Benan Koptagel twee aanvullende moties ingediend. Eén daarvan gaat over de cultuuromslag omtrent vuurwerk afsteken die wij als Lokaal Belang graag in gang willen zetten. Tijdig, en niet in de paar weken voor Oud & Nieuw. De motie van Benan werd met een ruime meerderheid (22 van de 24 stemmen) aangenomen! Enkel CDA en SGP stemden tegen.

Lokaal Belang verzoekt in de motie om het college aan de slag te gaan met dit onderwerp. In gesprek te gaan met relevante stakeholders zoals inwoners, veiligheidsdiensten, vuurwerkbranche en GGD over waar vuurwerk mag worden afgestoken. Ook laten we alternatieven onderzoeken zoals centrale vuurwerkshows.