Dinsdagavond 6 november vond bij Balade de 4e thema bijeenkomst inzake GODE plaats. Deze door de gemeente Waalwijk georganiseerde avond stond in het teken van de planMER (plan milieu-effecten rapport) en werd goed bezocht.

Ook Lokaal Belang was met de themagroep Duurzaam hier bij aanwezig en heeft kunnen spreken met diverse deskundigen, belangstellenden en betrokkenen. Deze gesprekken dragen bij aan de beeldvorming rond dit onderwerp.

Het planMER beschrijft wat de (milieu)effecten zijn van de ontwikkeling die de gemeente Waalwijk voor ogen heeft om grootschalige windopwek mogelijk te maken. In het planMER zijn verschillende alternatieven onderzocht. Door de alternatieven te vergelijken wordt duidelijk welke voor- en nadelen bepaalde keuzes hebben voor het milieu en wat randvoorwaarden, belemmeringen en kansen zijn bij deze plannen. Op basis hiervan kan de gemeente Waalwijk een Voorkeuralternatief (VKA) kiezen. Dit is een alternatief of een combinatie van delen van alternatieven dat de voorkeur heeft om de voorgenomen ontwikkeling te realiseren.

Op de website van de gemeente Waalwijk is onder het kopje Grootschalige Opwek Duurzame Energie nog veel meer informatie te vinden. Klik op onderstaande knop om naar de website van de gemeente te gaan.