Behoud van
eigen identiteit
kernen

Onderwijs in
moderne gebouwen

Versterken
Centrumfunctie

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Vraag van de burger
staat centraal

Een seniorvriendelijke
gemeente

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Investeren
in sport

Actieve en passieve
recreatie

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Huis van Waalwijk

  Tijdens de laatste raads-vergadering overhandigde Stichting Huis van Waalwijk een petitie aan de gemeenteraad. Daarna ontstond een flink debat tussen diverse oppositiepartijen en onze fractievoorzitter Timon Klerx. Uiteindelijk bleek er een ruime meerderheid voor onze motie vreemd aan de orde.

  <lees verder>

 • Nieuw hotel op Groenrijk-locatie mag er komen

  Fractievoorzitter Timon Klerx pleitte afgelopen raadsvergadering voor het bestemmingsplan Tilburgseweg 1. Drie vastgoedeigenaren zijn van plan daar onder andere een nieuw hotel te realiseren. Het Brabants Dagblad stond uitgebreid stil bij het debat hierover, lees hieronder het volledige bericht.

  <lees verder>

 • LokaalBelang pleit voor begrotingsapp

  Tijdens de laatste begrotingsvergadering van 7 november diende LokaalBelang een motie in, ondersteund door het CDA, inzake de begrotingsapp. Dat is dé online applicatie waarmee alle documenten uit de Planning & Controle-cyclus van de gemeente Waalwijk worden weergegeven.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

Historie

Juni 2008 was een historische maand voor politiek Waalwijk. Vier specifieke lokale partijen (Algemeen Belang/Lijst Brouwer, De Acht Kernen, Gemeentebelangen en het Plaatselijk Burger Initiatief) spraken zich uit voor het samengaan in één sterke lokale partij met de veelzeggende naam LokaalBelang. Doel van deze fusie was en is, dat de bijzondere kenmerken en de belangen van de inwoners van de drie kernen Waalwijk, Sprang‑Capelle en Waspik, het best gewaarborgd kunnen worden door een sterke lokale partij, die hen in de gemeenteraad vertegenwoordigt onder de noemer “sterk door eenheid in verscheidenheid”. Deze slogan vindt zijn vertaling in ons partijvisie waar de Waalwijkse burgers en de eigenheid van de kernen centraal staan. Met mensen die verschillen naar leeftijd, godsdienst nationaliteit e.d. en die verspreid over kernen/wijken samen voorwaarts trekken.

Op 16 Juli 2008 is LokaalBelang formeel opgericht. Wij zijn een lokale partij met leden die midden in de Waalwijkse samenleving staan. Door de bundeling van krachten van vertegenwoordigers uit onze kernen zijn wij nog beter in staat contacten met onze inwoners te hebben en daarmee de slagvaardigheid van onze lokale politiek te vergroten.

Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Bea de Jongste
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Hans de Vaan
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website