Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Versterken
Centrumfunctie

Een seniorvriendelijke
gemeente

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Investeren
in sport

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Actieve en passieve
recreatie

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Onderwijs in
moderne gebouwen

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Vraag van de burger
staat centraal

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Addendum op coalitieakkoord

  De vier coalitiepartijen (LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA) hebben gewerkt aan een addendum op het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit. Dit in het verlengde van de wens om de uitwerking van dit akkoord periodiek te willen evalueren. De coalitiepartijen kijken tevreden terug op de eerste twee jaar van de huidige bestuursperiode 2018-2022. In het addendum beschrijven de vier partijen hun gezamenlijke wensen en ambities voor de komende jaren.

  <lees verder>

 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

Historie

Juni 2008 was een historische maand voor politiek Waalwijk. Vier specifieke lokale partijen (Algemeen Belang/Lijst Brouwer, De Acht Kernen, Gemeentebelangen en het Plaatselijk Burger Initiatief) spraken zich uit voor het samengaan in één sterke lokale partij met de veelzeggende naam LokaalBelang. Doel van deze fusie was en is, dat de bijzondere kenmerken en de belangen van de inwoners van de drie kernen Waalwijk, Sprang‑Capelle en Waspik, het best gewaarborgd kunnen worden door een sterke lokale partij, die hen in de gemeenteraad vertegenwoordigt onder de noemer “sterk door eenheid in verscheidenheid”. Deze slogan vindt zijn vertaling in ons partijvisie waar de Waalwijkse burgers en de eigenheid van de kernen centraal staan. Met mensen die verschillen naar leeftijd, godsdienst nationaliteit e.d. en die verspreid over kernen/wijken samen voorwaarts trekken.

16 juli 2008 – formele oprichting

Op deze datum is LokaalBelang formeel opgericht. Een lokale partij met leden die midden in de Waalwijkse samenleving staan. Door de bundeling van krachten van vertegenwoordigers uit alle kernen is de partij nog beter in staat contacten met onze inwoners te hebben en daarmee de slagvaardigheid van de lokale politiek te vergroten.

6 september 2008 – samenvoeging raadsfracties

Wil Vugts, voorzitter van de fusiepartij, benadrukte dat de samensmelting van de vier lokale partijen is ingegeven door de roep om een grotere slagvaardigheid. Met 11 partijen voor 29 zetels in de Waalwijkse gemeenteraad was volgens hem de versnippering te groot. Vugts maakte duidelijk dat die versnippering de besluitvaardigheid en -vorming niet ten goede kwam. Door de fusie telt de raad nu acht fracties. LokaalBelang bezet acht zetels en kan daardoor volgens Vugts meer betekenen voor Waalwijk dan de vier partijen apart dat konden. Gemeentebelangen en ABLB (vroeger Lijst Brouwer) hebben de langste geschiedenis in de Waalwijkse politiek.

In de nieuwe partij zijn alle drie de kernen van de gemeente vertegenwoordigd: Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle. Ad van Hamond (voorheen Gemeentebelangen) is benoemd tot fractievoorzitter. LokaalBelang heeft al een wethouder in de persoon van Henk Heuverling (ex-PBI). Hij was eerder vele jaren wethouder namens de PvdA.

17 maart 2010 – LokaalBelang blijft de grootste

Ondanks het kleine verlies tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 (de partij gaat van 8 naar 7 zetels), heeft LokaalBelang als grootste partij in Waalwijk het initiatief genomen voor de coalitievorming in Waalwijk. De uitkomst is dat de VVD de PvdA vervangt in Waalwijkse coalitie. LokaalBelang, VVD, CDA en ChristenUnie zullen de komende vier jaar een coalitie vormen in Waalwijk. De huidige wethouder Henk Heuveling zal ook de komende vier jaar de partij vertegenwoordigen in het Waalwijkse college en Ad van Hamond zal opnieuw fractievoorzitter zijn.

20 maart 2014 – Record aantal zetels voor LokaalBelang

Als de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend zijn, is LokaalBelang de grote winnaar. De partij stijgt van 7 naar 9 zetels in de gemeenteraad van Waalwijk. Lijsttrekker Henk Heuverling is trots op dit unieke resultaat. Als het aan de kiezers ligt, kan overigens de huidige coalitie van LokaalBelang, VVD, CDA en ChristenUnie in Waalwijk blijven. LokaalBelang stijgt van 7 naar 9 zetels. VVD zakt van 6 naar 5, maar blijft wel de tweede partij. CDA houdt 4 zetels en ChristenUnie blijft op 2 zetels.

20 mei 2016 – Afscheid Henk Heuverling

Hij was 27 jaar actief in de Waalwijkse politiek, waarvan drie jaar als raadslid en 24 jaar als wethouder. ”Na vorig jaar om gezondheidsredenen ontslag te hebben genomen als wethouder is Henk tot de conclusie gekomen dat hij nog graag nieuwe persoonlijke wensen wil invullen en daarom ontslag neemt als raadslid.” aldus Ad van Hamond, fractievoorzitter LokaalBelang. Hans Brekelmans is dan al een aantal maanden zijn opvolger als wethouder in het Waalwijkse college.

Lees hier de afscheidsspeech van burgemeester Nol Kleijngeld.

29 maart 2018 – Timon Klerx nieuwe fractievoorzitter

Met 9 zetels is LokaalBelang opnieuw verreweg de grootste partij in Waalwijk. Hans Brekelsmans wordt benoemd tot formateur en voert samen met partijgenoten Jan van Dinther en John van den Hoven de oriënterende gesprekken voor coalitievorming in Waalwijk. Timon Klerx (26) is de nieuwe fractievoorzitter van LokaalBelang. Hij neemt het stokje over van Ad van Hamond. Dat werd donderdagavond bekend tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Voor Van Hamond, die de zeventig al is gepasseerd, voelde het als een goed moment. ,,Het is op een gegeven moment nodig om ook kennis over te dragen aan de nieuwe generatie. Ik heb alle vertrouwen in Timon en we gaan hem goed begeleiden.”

9 mei 2018 – John van den Hoven geïnstalleerd als nieuwe wethouder

Coalitieprogramma Waalwijk is rond. Na zeven weken onderhandelen zijn de partijen eruit. LokaalBelang, VVD, CDA en nieuwkomer GroenLinksaf gaan het programma de komende vier jaar uitvoeren. Dilek Odabasi (GroenLinksaf) en John van den Hoven (LokaalBelang) zijn de nieuwe wethouders. Ronald Bakker en Eric Daandels blijven namens VVD en CDA.

Raadsfractie
Maud Veraa
Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website