Actieve en passieve
recreatie

Versterken
Centrumfunctie

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Onderwijs in
moderne gebouwen

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Vraag van de burger
staat centraal

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Een seniorvriendelijke
gemeente

Investeren
in sport

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • Huis van Waalwijk

  Tijdens de laatste raads-vergadering overhandigde Stichting Huis van Waalwijk een petitie aan de gemeenteraad. Daarna ontstond een flink debat tussen diverse oppositiepartijen en onze fractievoorzitter Timon Klerx. Uiteindelijk bleek er een ruime meerderheid voor onze motie vreemd aan de orde.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

Bea de Jongste

Ik ben Bea de Jongste geboren in Besoyen één van de 8 kernen van Waalwijk.

Door wie ik nu ben heb ik verschillende aandachtsgebieden zoals de WMO, Armoede- en Welzijnsbeleid, Volksgezondheid en alle onderdelen die te maken hebben met onze Jeugd. Wat mij het meeste aantrekt in het raadslid zijn, is het contact met de burger in de breedste zin van het woord. Dat je actief mag zijn in de haarvaten van onze samenleving wie of wat je ook bent. Verder ben ik nog actief bij de “Huisartsenpost Midden Brabant” waarin ik lid ben van de klankbordgroep patiënten. Dit alles kan ik niet zonder de steun van mijn gezin.

 

Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Bea de Jongste
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Hans de Vaan
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website