Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Vraag van de burger
staat centraal

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Versterken
Centrumfunctie

Investeren
in sport

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Een seniorvriendelijke
gemeente

Actieve en passieve
recreatie

Onderwijs in
moderne gebouwen

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Addendum op coalitieakkoord

  De vier coalitiepartijen (LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA) hebben gewerkt aan een addendum op het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit. Dit in het verlengde van de wens om de uitwerking van dit akkoord periodiek te willen evalueren. De coalitiepartijen kijken tevreden terug op de eerste twee jaar van de huidige bestuursperiode 2018-2022. In het addendum beschrijven de vier partijen hun gezamenlijke wensen en ambities voor de komende jaren.

  <lees verder>

 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

Jan van Dinther

Inmiddels maak ik 12 jaar deel uit van de raad van deze gemeente. Met volle overtuiging tracht ik datgene te verwoorden wat onder de Waalwijkse bevolking leeft. Vanaf 1974 tot 2003 was ik ambtenaar bij deze gemeente op de afdeling Grondzaken/Economische Zaken velen van U zullen mij daar van kennen. Met die kennis en ervaring wil ik U nog graag 4 jaar vertegenwoordigen in de gemeenteraad en Uw belangen daar behartigen.

Raadsfractie
Maud Veraa
Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website