Investeren
in sport

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Een seniorvriendelijke
gemeente

Onderwijs in
moderne gebouwen

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Versterken
Centrumfunctie

Vraag van de burger
staat centraal

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Actieve en passieve
recreatie

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Addendum op coalitieakkoord

  De vier coalitiepartijen (LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA) hebben gewerkt aan een addendum op het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit. Dit in het verlengde van de wens om de uitwerking van dit akkoord periodiek te willen evalueren. De coalitiepartijen kijken tevreden terug op de eerste twee jaar van de huidige bestuursperiode 2018-2022. In het addendum beschrijven de vier partijen hun gezamenlijke wensen en ambities voor de komende jaren.

  <lees verder>

 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

Richard Frodyma

Als nieuwkomer heb ik als raadslid in mei 2016 mijn debuut gemaakt in de Waalwijkse gemeenteraad. Ik ben raadslid geworden omdat ik de procedures, om tot iets te komen, als véél te lang ervaar. Daarnaast ben ik van mening dat er vuur en pit ontbreekt in de vergaderingen en debatten die in de raad worden gevoerd en waar men voor staat. Voor mij is het wel duidelijk waarom de inwoners van Waalwijk niet zo betrokken zijn met de politiek! Mogelijk dat met “praat met de raad” hier verandering in zal komen.

Graag wil ik mijn ervaringen die ik in het bedrijfsleven heb opgedaan, aanwenden om mijn ideeën en idealen en die van mijn partij, te verwezenlijken. Belangrijke pijlers voor mijzelf zijn hierbij: “Het verkorten van procedures, minder betaald parkeren, opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving, tegengaan vereenzaming ouderen, verbeteren van fietspaden, wegen en kruispunten, het upgraden en openhouden van onze buurthuizen”.

De inwoners van Waalwijk kunnen van mij verwachten dat ik hard aan de slag ga om zoveel mogelijk van mijn idealen en ideeën te verwezenlijken. Ik laat me overigens graag voeden met informatie en nieuwe ideeën, om zo hetgeen wat binnen onze gemeenschap leeft, naar voren te brengen.

Raadsfractie
Maud Veraa
Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website