Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Versterken
Centrumfunctie

Een seniorvriendelijke
gemeente

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Vraag van de burger
staat centraal

Investeren
in sport

Actieve en passieve
recreatie

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Onderwijs in
moderne gebouwen

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Addendum op coalitieakkoord

  De vier coalitiepartijen (LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA) hebben gewerkt aan een addendum op het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit. Dit in het verlengde van de wens om de uitwerking van dit akkoord periodiek te willen evalueren. De coalitiepartijen kijken tevreden terug op de eerste twee jaar van de huidige bestuursperiode 2018-2022. In het addendum beschrijven de vier partijen hun gezamenlijke wensen en ambities voor de komende jaren.

  <lees verder>

 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

Will Lodenstijn

Ik ben van 1954, niet geboren maar wel getogen in Waalwijk en om precies te zijn in Bork.

In mijn 45 jarige werkzame leven ben ik werkzaam geweest als bedrijfsadviseur en bedrijfsanalist. Inmiddels ben ik gestopt met werken.

Door mijn werk, mijn gezin en het sporten en het simpele feit dat ik inwoner en burger van de gemeente Waalwijk ben, heb ik in algemene zin altijd al een brede maatschappelijke interesse en betrokkenheid gehad met wat er zich in onze gemeente, wijk en buurt afspeelt. Vanaf 2004 politiek actief en vanaf 2008 raadslid voor Lokaal Belang.

Houd me ondermeer bezig met de volgende onderwerpen: WMO, Armoedebeleid, Baanbrekers, Onderwijs, Volksgezondheid, Subsidiebeleid, Sport, Arbeidsmarkt, Welzijnsbeleid, etc.

Raadsfractie
Maud Veraa
Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website