Informatieavond Baanbrekers

Maandagavond 18 juli was Lokaal Belang ruim vertegenwoordigd bij een bijeenkomst van Baanbrekers. Samen met ook gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren van Heusden en Loon op Zand werden we geïnformeerd over wat Baanbrekers voor ons doet en welke koers ze daarbij willen varen.

In de bijeenkomst met zo’n 45 aanwezigen bleek dat Baanbrekers volop in beweging is waarbij de ingezette bewegingskoers van een omzet gerelateerde organisatie naar een bedrijf dat draait om het ontwikkelen en begeleiden van mensen ruim aandacht kreeg. Hierbij werd duidelijk dat de focus erop ligt om mensen zo regulier, duurzaam en passend als mogelijk aan het werk te laten gaan.

Uiteraard kunnen deze ambities nooit gerealiseerd worden wanneer het huishoudboekje niet op orde is, dus daarom passeerden ook de uitdagingen op financieel gebied de revue wat zorgde voor de nodige interessante interactie.

Na afloop kregen alle aanwezigen het nieuwe informatieboekje over Baanbrekers waarvan het pdf-bestand bijgevoegd is.