Lokaal Belang houdt vast aan afstandsnorm

Donderdag 21 april was de eerste reguliere vergadering van de gemeenteraad in haar nieuwe samenstelling.  Een van de onderwerpen dat aan de orde kwam was de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Grootschalige Opwek Duurzame Energie (GODE). De NRD omvat naast wettelijke eisen een door de gemeenteraad goedgekeurd programma van eisen waaraan het onderzoekend ingenieursbureau moet voldoen bij het opstellen van de Milieu Effecten Rapportage (MER).  De NRD is mede door participatie tot stand gekomen en kan op goedkeuring rekenen van de fractie van Lokaal Belang.

Minder gelukkig is Lokaal Belang echter met het advies van de Commissie MER inzake het afwijken van de afstandsnormen welke door het college werd overgenomen. Het advies omvat het loslaten van de 750 en 400 meter norm welke in de Kadernota door de gemeenteraad eerder is vastgesteld. De bedoeling van het loslaten van de afstandsnormen was het onderzoeken naar de mogelijkheden buiten het eerder door de gemeenteraad vastgestelde zoekgebied. Dit zou betekenen dat er mogelijk windturbines binnen een afstand van 750 meter opgesteld zouden kunnen worden. Gezien het draagvlak voor deze afstandsnorm uit eerdere participatie wil Lokaal Belang hier niet aan tornen.

Amendement

Anderszins lijkt het Lokaal Belang wel interessant om in de MER de mogelijkheden te laten onderzoeken naar eventuele oplossingen binnen de gestelde 400 meter grens voor solitaire (bedrijfs-)woningen.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanwijzen van molenaarswoningen, compensatie voor omwonenden of zelfs het opkopen van woningen.

Lokaal Belang heeft hiertoe een amendement op het raadsvoorstel ingediend waarbij  het onderzoek binnen de 400 meter grens wordt  meegenomen in de procedure. Het amendement is aangenomen met steun van de fracties van VVD, Groen Linksaf en Sociaal Lokaal.

De uitkomst van alle onderzoeken ziet Lokaal Belang met belangstelling tegemoet en de fractie zal het hele proces kritisch blijven volgen.