Lokaal Belang sloot donderdag 22 december het jaar 2022 af met een bezichtiging van de nieuwe Brandweerkazerne met aansluitend een Kerstborrel.

28 Juni 2020 verhuisde Brandweer Waalwijk van de oude kazerne aan de Hertog Janstraat naar de nieuw gebouwde kazerne op de hoek van de Taxandriaweg en de Groenstraat. Door coronamaatregelen stond bezoek ontvangen lang op een laag pitje. Afgelopen zomer kon eindelijk een open dag georganiseerd worden. Voor Lokaal Belang was de jaarafsluiting een mooie gelegenheid om eens een kijkje te gaan nemen in dit prominente gebouw langs de A59. Na ontvangst met koffie en thee werd onder leiding van inmiddels gepensioneerd brandweerman Rene van Boxtel de rondleiding gestart. Rene van Boxtel is nog steeds nauw betrokken bij de brandweer, houdt al jaren en nog steeds het archief bij en vertelt vol passie over zijn tijd als actief vrijwilliger van de Brandweer. Zijn betrokkenheid heeft hem zelfs een eigen ruimte in het nieuwe gebouw opgeleverd, wat ook zijn naam “het Rene van Boxtel hoekje” heeft gekregen. Het nieuwe gebouw heeft verder tal van ruimtes zoals kantoren, kantine, fitnessruimte, doucheruimtes, wasruimte voor brandweerpakken en onderhoud beademingsapparatuur en de locatie waar het crisiscentrum wordt ingericht bij grote calamiteiten. Als laatste onderdeel van de rondleiding was de ruimte waar de brandweerwagens klaar staan om uit te rukken aan de beurt. Indrukwekkend om te zien hoe georganiseerd deze brandweerwagens er uit zien en wat er allemaal op en aan zit. Naast brandweerwagens is er in Waalwijk ook een hoogwerker van 32 meter en een tankwagens met wateropslag aanwezig.

Waalwijk maakt deel uit van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Samen met de omliggende gemeentes zorgen ze voor een veilige samenleving.

7 Dagen per week, 24 uur per dag staat de Brandweer paraat. Overdag met beroepskrachten, in de avond en nacht almede het weekend door vrijwilligers die bij een melding met piepers worden opgeroepen. De overschakeling van beroeps naar vrijwilligers vindt precies om 17.00 uur plaats. Na die tijd gaat het gebouw op slot en wordt bij een melding meteen alles automatisch geopend om de vrijwilligers entree te verschaffen tot de parkeerplaatsen en het gebouw. Reden waarom we als Lokaal Belang ook precies om 17.00 uur buiten stonden.

Napraten over de opgedane ervaringen deed Lokaal Belang onder het genot van een hapje en een drankje daarna bij Grand Café Wijckers. Een mooie afsluiting van het jaar 2022 en een mooie gelegenheid om elkaar het allerbeste te wensen.

Fijne feestdagen en het allerbeste voor 2023 is iets wat Lokaal Belang ook alle burgers van de Gemeente Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik toewenst.