Lokaal Belang verjongt en vernieuwt

Algemene Ledenvergadering stelt eerste 15 kandidaten vast.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 november heeft Lokaal Belang het eerste gedeelte van de kieslijst vastgesteld. Met deze 15 kandidaten zet de partij opnieuw een mooi team neer om een succesvol vervolg te geven aan de afgelopen jaren. De top 15 kent zo een goede balans tussen ervaring, vernieuwing en verjonging. En uiteraard zijn de drie kernen, zelfs alle wijken in de gemeente Waalwijk, uitstekend vertegenwoordigd. Hiermee weet de partij wat er speelt in de samenleving en merken de raadsleden elke dag de impact van de beslissingen die zij nemen.

De huidige fractievoorzitter Timon Klerx is gekozen tot lijsttrekker. Hij zal samen met de huidige wethouder John van den Hoven de kar gaan trekken in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Van den Hoven zal opnieuw de kandidaat wethouder zijn namens Lokaal Belang. De komende maanden zal de partij de kieslijst nog verder aanvullen. Klerx licht toe: “Ik ben verheugd dat onze leden het vertrouwen hebben uitgesproken in mij en deze top 15. We gaan dit echt samen doen. Ons campagneteam heeft al heel veel voorbereidend werk gedaan de afgelopen tijd en op dit moment schrijven we aan ons partijprogramma. De komende maanden zullen onze inwoners dus nog vaker van ons horen. Dat hoort bij verkiezingen, maar wij communiceren de gehele bestuursperiode zo veel mogelijk met onze achterban en onze inwoners. Als er zorgen of vragen zijn, weet men ons mede hierdoor gelukkig heel goed te vinden. Deze geluiden aangevuld met onze visie vormen de basis voor ons verkiezingsprogramma.”

Klerx en Van den Hoven zijn beide nauw betrokken bij de totstandkoming van het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang. Van den Hoven licht toe: “Bijna altijd richt politiek zich op de korte termijn. Wat willen we vóór de volgende verkiezingen bereikt hebben? Welke inwoners moeten nú worden geholpen omdat ze een urgente zorgvraag hebben? Welke sportverenigingen kunnen we ondersteunen omdat ze dat juist nú hard nodig hebben? Alle politieke partijen doen hun best wanneer het om dit soort vragen gaat. Vanzelfsprekend ook Lokaal Belang. ‘Daartoe zijn we nu eenmaal op aarde’. Maar Lokaal Belang wil ook graag een stap verder zetten. De wereld verandert in snel tempo. Wat vijf jaar geleden nog de normaalste zaak van de wereld was, wordt soms nu al met vreemde ogen bekeken. In 2015 was op diesel rijden nog ‘normaal’; tegenwoordig raak je een tweedehands diesel nog nauwelijks aan de straatstenen kwijt. Nog maar vijf jaar geleden was gas uit de Groningse bel nog ‘normaal’, maar intussen heeft Den Haag de gaskraan grotendeels dichtgedraaid. Er komen grote uitdagingen op onze samenleving af. Lokaal Belang is volop bezig met het zoeken naar antwoorden hoe we die plaatselijk kunnen vertalen. Met andere woorden: wij denken ook na over hoe we willen dat Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik er over tien tot vijftien jaar uitzien.”

Lokaal Belang voert de komende weken veel gesprekken met haar achterban, de inwoners van de gemeente Waalwijk, experts op diverse thema’s, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Wilt u meedenken, heeft u concrete ideeën of vragen, neem dan contact op met de partij via tklerx@waalwijk.nl.

De top 15 bestaat uit de volgende personen:

 1. Timon Klerx (Waalwijk)
 2. John van den Hoven (Waalwijk)
 3. Jan van Baardwijk (Sprang-Capelle)
 4. Maud Veraa (Waalwijk)
 5. Ad van Hamond (Waalwijk)
 6. Jan van Dijk (Waalwijk)
 7. Will Lodenstijn (Waalwijk)
 8. Ad van Belkom (Waalwijk)
 9. Johan van Hest (Sprang-Capelle)
 10. Marja Verhagen (Waalwijk)
 11. Stefan Montens (Waspik)
 12. Bas Bruurmijn (Waalwijk)
 13. Cor Metzke (Waspik)
 14. Jeroen Pulles (Waalwijk)
 15. Tineke Lodenstijn (Waalwijk)

Wij rekenen 16 maart op uw stem!