Bouwen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen

Als raadslid voor Lokaal Belang sta je met je voeten in de klei, of anders gezegd midden in de samenleving. Voor mij betekent dat, dat alles wat er in Waalwijk, Sprang Capelle en Waspik gebeurt of niet gebeurt, mij zeer na aan het hart ligt.

Lokaal Belang wil voor iedereen een inclusieve, veilige en leefbare gemeente met goede voorzieningen op alle gebieden. En daar doen we ons stinkende best voor. Zo zijn we dan ook erg blij dat we met onze motie van 6 februari 2020 voortaan een openbaar en mindervalide toilet in ons centrum hebben dat aan alle voorwaarden van de Toiletalliantie voldoet. Zo hoeven buik- en blaaspatiënten, ouderen, vrouwen, kinderen en minder validen, die vaker dan gemiddeld gebruik moeten maken van een toilet niet langer thuis te blijven omdat er geen toilet voor hen te vinden is. Hierdoor kunnen ze onbezorgd in ons centrum vertoeven.

Het zou helemaal mooi zijn wanneer ook de (horeca)ondernemers in het centrum van Waalwijk hierin een actievere rol zouden nemen en voor deze centrumbezoekers (toilet)voorzieningen treffen.

Ook in Sprang-Capelle en Waspik zou het fijn zijn wanneer de openbare toiletvoorzieningen in de dienstencentra Den Bolder en Zidewinde qua beschikbaarheid uitgebreid zouden kunnen worden.

Ikzelf woon in de wijk Baardwijk/ Laageinde en het spreekt voor zich dat ik mij hier meer op richt dan op andere wijken. Maar daar hebben we andere Lokaal Belangers voor die verspreid over alle wijken woonachtig zijn. En bij ons in de wijk speelt genoeg. Dat blijkt ook wel uit de onderwerpen waar ik regelmatig op wordt aangesproken:

Zijn het niet de bomen aan de Groen van Prinsterenlaan of de nieuwbouw van de Lidl met de tijdelijke verplaatsing alsmede het al dan niet terugkomen van de dag winkels in de Lidl. Maar ook de windmolens in onze achtertuin, het te hard rijden in sommige straten, de nieuwe ontwikkelingen rond de Clemenskerk en parkeerdruk.

Onderwerpen zoals zwerfafval, hondenpoep, slecht onderhouden van trottoirs, het (bij voorrang) toekennen van woningen aan statushouders en vluchtelingen en de scheuren in woningen aan de Van Lovenlaan en zijstraten zijn onderwerpen waar ik mij namens Lokaal Belang samen met de bewoners mee bezig houd.

Ook de bejegening door overheidsinstanties, vanuit ons eigen gemeentehuis en Baanbrekers, naar onze bewoners toe, vind ik belangrijk, en ook de wachttijden in de zorg, de keukentafelgesprekken, de GOL ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor onze wijk. En ik zal er heus nog wel een paar vergeten zijn.

“Maar Willem, jij bent toch raadslid voor Lokaal Belang. Jij zou dat dan toch voor ons moeten kunnen oplossen”. Was het maar zo gemakkelijk. Ik zeg degene die ik over deze onderwerpen spreek eerlijk, dat ik dat allemaal niet voor hen kan oplossen. Maar dat het goed en terecht is dat zij mij hierop aanspreken. Want dan kunnen we samen bekijken wat we er aan kunnen doen. En actie ondernemen. Want op Lokaal Belang kan men altijd een beroep doen.

Samen met Lokaal Belang naar een inclusieve, veilige en leefbare samenleving.