Lokaal Belang maakt z’n belofte waar

Sporters jong en oud kunnen weer veilig naar SSC 55

De parkeerproblematiek bij het Sportpark van S.S.C.’55 was al vele jaren groot.

S.S.C.’55 had immers geen parkeerplaats en auto’s werden aan beide zijden van de Bernhardstraat geparkeerd. Kinderen werden voor de training of op zaterdag voor een wedstrijd vaak met de auto gebracht en wanneer men dan aan de oostkant van de Bernhardstraat parkeerde, moest men de straat, waar ook nog al eens te hard werd gereden, over steken. Een zeer gevaarlijke situatie waar S.S.C.’55 al meerdere  malen bij de gemeente aandacht voor had gevraagd. Wanneer het eerste elftal op zaterdag haar thuiswedstrijden speelde, was het helemaal raak. Een parkeerplaats was er immers niet en bezoekers moesten toch ergens hun auto kwijt en zochten een plaats in de buurt. Hierdoor had ook de wijk dan een probleem en ook de parkeerplaats bij supermarkt Plus werd op zaterdag gebruikt waar deze niet voor bedoeld was. Al deze problemen kwamen ook de fractie van Lokaal Belang  ter ore. Daarom werd in het partijprogramma 2018-2022 van Lokaal Belang het speerpunt: “Een oplossing creëren voor het parkeerprobleem bij S.S.C.’55” opgenomen.

Met dank aan al die stemmers op Lokaal Belang werd onze partij opnieuw de grootste coalitiepartij waardoor we de kans kregen om de gemaakte beloftes ook waar te maken. In het coalitieprogramma Samen duurzaam vooruit  kwam dan ook naast de vele andere opgaven de tekst:  “Daarnaast lossen we de parkeerproblemen voor S.S.C.’55 op”.

College en ambtenaren gingen aan de slag en in goed overleg met de vereniging  kwam er een voorstel om de gevaarlijke oversteek en de parkeerproblematiek op te lossen.

Een meerderheid van de gemeenteraad, je kan het immers niet alleen, stemde in met het raadsvoorstel en zei ja tegen een aantal parkeervakken aan de westkant van de Bernhardstraat en een fraaie parkeerplaats nabij het trainingsveld.

Zo werd een jarenlang probleem opgelost. Tot tevredenheid van de buurtbewoners en supermarkt Plus en vooral S.S.C.’55 kwam er een einde aan de gevaarlijk oversteek en was er eindelijk ruimte om op een veilige manier te kunnen parkeren.

Terugkijkend naar de kop van dit artikel: “Lokaal Belang maakt z’n belofte waar” wilde ik u een inkijk geven in waarom uw stem zo belangrijk is en hoe vervolgens een en ander in z’n werk gaat.