Voor een politieke partij is naast de raadsleden en wethouders een goed bestuur van essentieel belang. Het bestuur van Lokaal Belang was niet meer compleet, zo zijn er bestuursleden gestopt of hadden ze een andere rol binnen Lokaal Belang waardoor de rol binnen het bestuur niet meer passend was. Dit was de aanleiding dat Lokaal Belang de afgelopen periode heeft gezocht naar nieuwe bestuursleden.

Op maandag 10 oktober 2022 heeft er een algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Naast het evalueren van de campagne, was het aanstellen van een nieuw bestuur een belangrijk agendapunt. Door het afstreden van verschillende bestuursleden was het van belang dat er een nieuw bestuur zou aantreden. Naar een periode van werven is het Lokaal Belang gelukt om een nieuw bestuur samen te stellen en dit bestuur heeft het vertrouwen van de leden gekregen. Het nieuwe bestuur bestaat uit; René van Boxtel (voorzitter), Jack van Heijst (secretaris), Jeroen de Meijer (penningmeester) en Berrie van ‘t Westeinde (algemeen bestuurslid). De bestuursleden hebben allemaal hun eigen expertise en dat samen vormt een veelzijdig bestuur. ‘We hebben het vertrouwen in het bestuur dat zij samen met de fractie van Lokaal Belang gaan werken aan een mooie toekomst voor de partij’, aldus Maud Veraa.

v.l.n.r. Jack van Heijst, René van Boxtel, Berrie van ‘t Westeinde en Jeroen de Meijer.

KORTE INTRODUCTIE VAN ONZE NIEUWE BESTUURSLEDEN

Berry van ‘t Westeinde heeft een verleden in de Waalwijkse politiek bij zowel D66 als PBI. Hij is werkzaam als interim griffier, momenteel in Hilversum. Momenteel heeft Berry niet de ambitie voor een zware bestuursverantwoordelijkheid daarom stelt hij zich nu kandidaat voor algemeen bestuurslid. Berry weet veel van lokale politiek. Hij wil graag bekijken hoe we samen er iets moois van kunnen maken.

Jack van Heijst woont in Waalwijk. Hij is een geboren en getogen Brabander. Jack is met pensioen vanuit defensie. Hij heeft een verleden met Ad van Belkom, die hem bij de partij betrokken heeft. Jack heeft niet zoveel met landelijke partijen, vandaar zijn interesse in onze lokale politieke partij. Jack stelt zich kandidaat voor het bestuur in de rol van secretaris.

René van Boxtel is geboren en getogen Waalwijker. Hij heeft 24 jaar bij PTT post gewerkt. Daarnaast is René van 1999 tot 2005 wethouder geweest in Waalwijk. René is actief in het verenigingsleven. Na het wethouderschap is hij niet meer in de politiek actief geweest. Jan van Dijk heeft de interesse weer aangewakkerd. De speerpunten van René van Boxtel als voorzitter LB zijn ‘de verkiezingen beginnen nu’ en ‘zichtbaar zijn’.