Nieuwe fractieleden Lokaal Belang beëdigd

 

WAALWIJK – Na het afscheid van de oude raad op dinsdag 29 maart, is er weer een nieuwe tijd aangebroken in de gemeenteraad van Waalwijk en in het bijzonder voor Lokaal Belang. Met 35% van de stemmen heeft de nieuwe fractie 11 zetels in de raad. Een grote verantwoordelijkheid. Nieuwe mensen, nieuwe ideeën, maar wel vanuit dezelfde overtuiging om het beste te kiezen voor de inwoners van de gemeente Waalwijk. Het nieuwe team heeft er ongelooflijk veel zin in.

Woensdag 30 maart zijn zeven nieuwe raadsleden beëdigd. Dit zijn Benan Koptagel, Maud Veraa, Marja Verhagen, Jan van Dijk, Bas Bruurmijn, Niels van der Pluijm en John van den Hoven. Laatstgenoemde is uiteraard kandidaat wethouder en waarschijnlijk maar raadslid voor een korte periode. Vanuit de vorige bestuursperiode blijven Ad van Hamond, Jan van Baardwijk, Will Lodenstijn en Timon Klerx de vertrouwde gezichten in de raad. Lokaal Belang is en blijft een onafhankelijke lokale politieke partij. De fractie bestaat uit een sterke combinatie van ervaren bestuurders, positief-kritische ondernemers, maatschappelijk betrokken inwoners en ook nieuwe talenten met een frisse kijk. Met als gemene deler: een groot hart voor Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

Donderdag 31 maart maakte Timon Klerx, hij is opnieuw aangewezen als fractievoorzitter van Lokaal Belang, tijdens het Duidingsdebat bekend dat Lokaal Belang de coalitieonderhandelingen start met VVD, GroenLinksaf en D66. Na oriënterende gesprekken met alle fracties gaat Lokaal Belang graag met deze drie partijen verder om tot een coalitieakkoord te komen. Doel is om het bestaande beleid voort te zetten en een aantal duidelijke accenten te benadrukken voor de komende periode.

Naast het coalitieakkoord op inhoud, wil de partij samen met alle andere partijen ook werken aan een bestuursakkoord over proces en cultuur. “De komende weken gaan we aan de slag met beide sporen”, licht Timon Klerx toe. “Regelmatig zullen wij de raad en onze inwoners informeren over de voortgang. Om te beginnen op donderdag 14 april tijdens de Gespreksavond. We nodigen inwoners ook uit om met ons mee te praten over dit onderwerp. Iedereen is meer dan welkom. Aanmelden kan via griffie@waalwijk.nl.”