Behoud van
eigen identiteit
kernen

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Investeren
in sport

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Onderwijs in
moderne gebouwen

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Actieve en passieve
recreatie

Versterken
Centrumfunctie

Vraag van de burger
staat centraal

Een seniorvriendelijke
gemeente

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Addendum op coalitieakkoord

  De vier coalitiepartijen (LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA) hebben gewerkt aan een addendum op het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit. Dit in het verlengde van de wens om de uitwerking van dit akkoord periodiek te willen evalueren. De coalitiepartijen kijken tevreden terug op de eerste twee jaar van de huidige bestuursperiode 2018-2022. In het addendum beschrijven de vier partijen hun gezamenlijke wensen en ambities voor de komende jaren.

  <lees verder>

 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

Addendum op coalitieakkoord

De vier coalitiepartijen (LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA) hebben gewerkt aan een addendum op het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit. Dit in het verlengde van de wens om de uitwerking van dit akkoord periodiek te willen evalueren. De coalitiepartijen kijken tevreden terug op de eerste twee jaar van de huidige bestuursperiode 2018-2022. In het addendum beschrijven de vier partijen hun gezamenlijke wensen en ambities voor de komende jaren.

De coalitiepartijen vragen het college met een concrete financiële uitwerking te komen en deze te verwerken in haar voorstel voor de Begroting 2021. Uiteraard wordt in het addendum ook stil gestaan bij de financiële gevolgen van het coronavirus en de tekorten in onder andere het sociaal domein. Het eerste punt is voor zover nu bekend voornamelijk een tijdelijke probleem. Mochten er (structurele) aanpassingen noodzakelijk zijn qua beleid of financiën, is de verwachting dat het college hier adequaat mee omgaat en dat op gebruikelijke wijze de raad zal worden betrokken. Voor het tweede punt zien de coalitiepartijen – naast enkele richtinggevende uitspraken in het addendum – een taak weggelegd voor de gehele raad: op welke wijze gaan we de begroting voor de komende jaren sluitend krijgen. Daarbij dienen we zeker te kijken naar de betaalbaarheid in het sociaal domein, maar zou er ook naar nieuwe inkomstenbronnen of bezuinigingen op andere terreinen gekeken kunnen worden.

Via deze link is het addendum te downloaden.

 

Raadsfractie
Maud Veraa
Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website