Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Een seniorvriendelijke
gemeente

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Onderwijs in
moderne gebouwen

Actieve en passieve
recreatie

Vraag van de burger
staat centraal

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Investeren
in sport

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Versterken
Centrumfunctie

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Aandacht voor
cultureel erfgoed

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Addendum op coalitieakkoord

  De vier coalitiepartijen (LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA) hebben gewerkt aan een addendum op het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit. Dit in het verlengde van de wens om de uitwerking van dit akkoord periodiek te willen evalueren. De coalitiepartijen kijken tevreden terug op de eerste twee jaar van de huidige bestuursperiode 2018-2022. In het addendum beschrijven de vier partijen hun gezamenlijke wensen en ambities voor de komende jaren.

  <lees verder>

 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

ALV benoemt nieuwe voorzitter

Maandagavond 5 oktober 2020 is tijdens de Algemene Leden Vergadering van onze partij de voorzittershamer doorgegeven. Frank van Ierland werd bedankt voor zijn vele jaren inzet en enthousiasme. De nieuwe voorzitter is Ad de Jong. Ad is werkzaam binnen de lokale overheid en actief als bestuurslid bij diverse organisaties. LokaalBelang is erg blij met Ad vanwege zijn ervaring en betrokkenheid bij de Waalwijkse samenleving. Welkom en veel succes!

Raadsfractie
Maud Veraa
Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website