Een seniorvriendelijke
gemeente

Actieve en passieve
recreatie

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Investeren
in sport

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Onderwijs in
moderne gebouwen

Versterken
Centrumfunctie

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Vraag van de burger
staat centraal

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Addendum op coalitieakkoord

  De vier coalitiepartijen (LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA) hebben gewerkt aan een addendum op het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit. Dit in het verlengde van de wens om de uitwerking van dit akkoord periodiek te willen evalueren. De coalitiepartijen kijken tevreden terug op de eerste twee jaar van de huidige bestuursperiode 2018-2022. In het addendum beschrijven de vier partijen hun gezamenlijke wensen en ambities voor de komende jaren.

  <lees verder>

 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat. Zijn we terug bij hoe het voor het coronavirus was? Nee. De anderhalve meter afstand houden we voorlopig aan en er wordt nog veel vanuit huis gewerkt. Er zijn dingen veranderd, sommige aanpassingen zijn of waren tijdelijk, maar enkele veranderingen zijn waarschijnlijk blijvend.

In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders waardeert LokaalBelang dat zij regelmatig op de hoogte zijn gehouden van de ontwikkelingen en de (crisis)situatie in de regio en de gemeente Waalwijk. Ruim 3 maanden verder, kijkt de fractie van de grootste politieke partij van Waalwijk terug op deze bijzondere en unieke tijd. “Er is sprake van tevredenheid en trots over de wijze waarop het openbaar bestuur deze crisis tot dusverre heeft aangepakt. Daar staan zorgen tegenover over de democratische legitimatie en rechtstatelijke borging van veel genomen maatregelen.”, legt fractievoorzitter Timon Klerx uit. “Wij vragen ons af in hoeverre deze coronacrisis het functioneren van het openbaar bestuur, de democratie en/of de rechtsstaat verandert? Wat zijn mogelijke veranderingen ten goede en wat zijn zorgelijke ontwikkelingen?”

De Veiligheidsregio’s (samenwerkingsverbanden tussen meerdere gemeentes, red.) konden differentiëren in de uitwerking van de landelijke richtlijnen naar gelang de ernst van de situatie binnen hun regionale grenzen. Die ruimte voor verschil deed recht aan de regionale verschillen in cultuur en sociaal-maatschappelijke context. Volgens LokaalBelang heeft het college of de burgemeester mogelijk ook nog zelfstandig gedifferentieerd voor de situatie in de gemeente Waalwijk. “Wij zijn benieuwd naar welke aanvullende of afwijkende besluiten en/of maatregelen er genomen zijn in Waalwijk met betrekking tot het coronavirus en welke overwegingen hierbij de revue hebben gepasseerd.”, licht Klerx toe.

Nu de grootste urgentie van de crisis – een oncontroleerbare toeloop op de ic’s – voorlopig is geweken, gaat de coronacrisis een nieuwe fase in. Nieuwe urgente en grote vragen als uitvloeisel van de coronacrisis doemen dan op volgens LokaalBelang. “In wat voor samenleving willen wij wonen? In hoeverre zijn wij bereid risico’s te aanvaarden? En hoe gaan we de ongelijkheden in kansen en kwetsbaarheid die deze crisis verder dreigt te vergroten te lijf?”

De coronacrisis heeft het openbaar bestuur voor specifieke uitdagingen op het terrein van crisisbeheersing gesteld. Tegelijkertijd geeft deze bijzondere tijd een scherper beeld op de vitale algemene functies van het openbaar bestuur. Klerx: “Wij willen via deze weg de noodzaak benadrukken van vertrouwen in de relatie tussen overheid en inwoners om de overheid met gezag te kunnen laten optreden. Vertrouwen wordt verdiend als het kan worden gegeven, als dilemma’s worden gedeeld, en tegelijkertijd de waarden waar het uiteindelijk om gaat centraal worden gesteld. De burgemeester heeft in onze ogen hierbij een cruciale rol. Als voorzitter van zowel het college, als de gemeenteraad. Maar ook als verbinder tussen overheid en inwoners. Als burgervader. De fractie van LokaalBelang zou daar graag een breed politiek en maatschappelijk debat over voeren.”

Timon Klerx (28) is fractievoorzitter van LokaalBelang Waalwijk

Download hier onze schriftelijk vragen aan het college van burgemeester en wethouders van 21 juni 2020.

Raadsfractie
Maud Veraa
Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website