Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Vraag van de burger
staat centraal

Actieve en passieve
recreatie

Investeren
in sport

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Onderwijs in
moderne gebouwen

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Versterken
Centrumfunctie

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Een seniorvriendelijke
gemeente

Behoud van
eigen identiteit
kernen

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Addendum op coalitieakkoord

  De vier coalitiepartijen (LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA) hebben gewerkt aan een addendum op het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit. Dit in het verlengde van de wens om de uitwerking van dit akkoord periodiek te willen evalueren. De coalitiepartijen kijken tevreden terug op de eerste twee jaar van de huidige bestuursperiode 2018-2022. In het addendum beschrijven de vier partijen hun gezamenlijke wensen en ambities voor de komende jaren.

  <lees verder>

 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

Extra vergoeding voor raadsleden

Het is belangrijk dat volksvertegenwoordigers een goede beloning krijgen, die past bij de belasting die het raadswerk met zich meebrengt. Daarom stemde LokaalBelang afgelopen donderdag 12 september in voor een extra vergoeding voor alle raadsleden.

De werkdruk voor raadsleden neemt toe en steeds minder mensen hebben interesse in raadswerk. Een betere vergoeding kan een extra stimulans zijn voor inwoners om zich in te zetten voor de gemeentepolitiek. Bovendien geeft het nieuwe Rechtspositiebesluit, een soort CAO voor volksvertegenwoordigers, de gemeenteraad de mogelijkheid de extra vergoeding aan zichzelf uit te keren. Daarmee geeft de minister aan dat ook hij vindt dat het belangrijk is dat raadsleden een reële vergoeding krijgen. Volgens LokaalBelang kunnen de raadsleden het extra geld gebruiken om bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een regeling voor de oude dag af te sluiten. Door het raadswerk kan er vaak minder tijd worden besteed aan andere betaalde activiteiten waardoor raadsleden minder pensioen kunnen opbouwen.

Raadsfractie
Maud Veraa
Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website