Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Vraag van de burger
staat centraal

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Actieve en passieve
recreatie

Investeren
in sport

Onderwijs in
moderne gebouwen

Versterken
Centrumfunctie

Een seniorvriendelijke
gemeente

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Addendum op coalitieakkoord

  De vier coalitiepartijen (LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA) hebben gewerkt aan een addendum op het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit. Dit in het verlengde van de wens om de uitwerking van dit akkoord periodiek te willen evalueren. De coalitiepartijen kijken tevreden terug op de eerste twee jaar van de huidige bestuursperiode 2018-2022. In het addendum beschrijven de vier partijen hun gezamenlijke wensen en ambities voor de komende jaren.

  <lees verder>

 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

Huis van Waalwijk

Tijdens de laatste raads-vergadering overhandigde Stichting Huis van Waalwijk een petitie aan de gemeenteraad. Daarna ontstond een flink debat tussen diverse oppositiepartijen en onze fractievoorzitter Timon Klerx. Uiteindelijk bleek er een ruime meerderheid voor onze motie vreemd aan de orde.

De motie werd gesteund door de VVD, GroenLinksaf en het CDA. De partijen spraken zich uit:

 1. Voor het behoud van het Huis van Waalwijk – en voor het werk van de Stichting Huis van Waalwijk en zijn vele vrijwilligers – zodat het monumentale pand intensiever gebruikt en beter toegankelijk kan worden voor de organisatie van publieke activiteiten;
 2. Voor een balans tussen het faciliteren van schoen- en leer gerelateerde ondernemers die een bijdrage leveren aan het imago van onze stad en de sociaal maatschappelijke initiatieven die een cultuur-historische meerwaarde bieden voor onze samenleving.

Daarnaast droegen de partijen het college op verder te werken aan de integrale visie op het Kropholler ensemble en hiervoor het gesprek met alle betrokken partijen te continueren en de besluitvorming hierover voor 1 juli in de raad te laten plaatsvinden.

Het Brabants Dagblad (bron) schreef op 18 december het volgende bericht:

Discussie Huis van Waalwijk laait op na ophef: ‘Niet laten leiden door emoties’

WAALWIJK – Het is een hele puzzel, maar Waalwijk moet op zoek naar de juiste mix van sociaal-culturele en commerciële activiteiten in het Krophollercomplex. En de onrust moet verdwijnen.

Coalitiepartijen LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA willen dat er een structurele oplossing komt voor het Huis van Waalwijk. Maar er moet volgens de partijen ook oog zijn voor ondernemers in de schoen- en lederbranche die zich aan het Raadhuisplein (willen) vestigen.

De coalitie mengt zich nu ook in de discussie, die is aangezwengeld door Stichting Huis van Waalwijk en heemkundekring De Erstelinghe. De vrijwilligers maken zich grote zorgen over hun toekomst. De gemeente wil de kelderverdieping van het Huis van Waalwijk mogelijk verhuren aan schoenenbedrijf Nubikk. Het Huis van Waalwijk en de heemkundekring willen deze historische ruimte behouden voor hun activiteiten.

Drieduizend handtekeningen

Met een kleine drieduizend handtekeningen zetten zij hun protest kracht bij. Donderdagavond krijgt de gemeenteraad de petitie met al die steunbetuigingen overhandigd.

Of de vrijwilligers meteen duidelijkheid krijgen, is de vraag. ,,We kunnen nog niet meteen hard stelling nemen”, vindt Timon Klerx, fractievoorzitter van LokaalBelang. ,,Dat zou getuigen van onbehoorlijk bestuur. We kennen de achtergronden niet goed genoeg. Je moet je niet laten leiden door emoties.”

De oppositiepartijen D66, SGP, Lijst IJpelaar en D66 scharen zich wel al achter de actievoerders. Zij komen donderdag met een motie om de kelderverdieping niet aan Nubikk te verhuren. Maar zij vormen een minderheid in de raad.

Coalitiepartijen LokaalBelang, VVD, CDA en GroenLinksaf kiezen voor een eigen motie met een minder uitgesproken mening. De gemeente is al druk bezig met een onderzoek naar het hele Kropholler-ensemble. Ze kijkt naar de invulling van het beeldbepalende complex, waar eind 2021 ook het schoenenmuseum opent.

De coalitie roept op dit onderzoek voort te zetten in goed overleg met betrokken partijen. ,,Het tijdelijke huurcontract met Huis van Waalwijk loopt nog tot en met 31 december 2020″, stelt ze. ,,Dus er is geen acute dreiging voor hun activiteiten.”

Hoe trek je meer bezoekers?

Volgens de vier fracties verdienen diverse zaken de aandacht. Van een gezonde toekomst van stichting Huis van Waalwijk tot een prominente plek voor de heemkundekring. Ook de uitbreidingswens van Nubikk moet aan de orde komen. En hoe kun je nog meer bezoekers trekken? Voor 1 juli zou de visie er moeten liggen.

De coalitie vindt dat er bij het Raadhuisplein al een unieke combinatie is van erfgoed (de monumentale Krophollergebouwen), dagrecreatie (Huis van Waalwijk) en eigentijds ambacht (Nubikk). De kunst is om dit uit te bouwen.

Raadsfractie
Maud Veraa
Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website