Investeren
in sport

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Vraag van de burger
staat centraal

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Onderwijs in
moderne gebouwen

Een seniorvriendelijke
gemeente

Versterken
Centrumfunctie

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Actieve en passieve
recreatie

Behoud van
eigen identiteit
kernen

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Addendum op coalitieakkoord

  De vier coalitiepartijen (LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA) hebben gewerkt aan een addendum op het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit. Dit in het verlengde van de wens om de uitwerking van dit akkoord periodiek te willen evalueren. De coalitiepartijen kijken tevreden terug op de eerste twee jaar van de huidige bestuursperiode 2018-2022. In het addendum beschrijven de vier partijen hun gezamenlijke wensen en ambities voor de komende jaren.

  <lees verder>

 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

LokaalBelang pleit voor begrotingsapp

Tijdens de laatste begrotingsvergadering van 7 november diende LokaalBelang een motie in, ondersteund door het CDA, inzake de begrotingsapp. Dat is dé online applicatie waarmee alle documenten uit de Planning & Controle-cyclus van de gemeente Waalwijk worden weergegeven.

De ouderwetse PDF kan verdwijnen zodra interactie met raad en inwoners ook kan via deze app. De verwachting is dat dit zeer binnenkort al mogelijk is. Een meerderheid van de raad stemde in en onderschreef het belang van deze motie. Enkele partijen waren ongerust over het feit dat de PDF-versie dus gaat verdwijnen en dat zij dus minder toegankelijke of slechter leesbare stukken zullen krijgen. LokaalBelang is er van overtuigd dat dit niet het geval is. Onze partij vindt de begrotingsapp een enorme meerwaarde en toegevoegde waarde voor onze gemeente!

Raadsfractie
Maud Veraa
Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website