Onderwijs in
moderne gebouwen

Investeren
in sport

Actieve en passieve
recreatie

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Versterken
Centrumfunctie

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Vraag van de burger
staat centraal

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Een seniorvriendelijke
gemeente

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Addendum op coalitieakkoord

  De vier coalitiepartijen (LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA) hebben gewerkt aan een addendum op het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit. Dit in het verlengde van de wens om de uitwerking van dit akkoord periodiek te willen evalueren. De coalitiepartijen kijken tevreden terug op de eerste twee jaar van de huidige bestuursperiode 2018-2022. In het addendum beschrijven de vier partijen hun gezamenlijke wensen en ambities voor de komende jaren.

  <lees verder>

 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

Plan snelfietsroutes moet worden aangepast

LokaalBelang diende afgelopen donderdag een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering over de snelfietsroutes. Het is de investering en maatschap­pe­lij­ke onrust niet waard om deze route in Waalwijk zo door te trekken. Een meerderheid van de raad beaamde dit.

Het is volgens fractievoorzitter Timon Klerx van LokaalBelang ook niet mogelijk om met één route het ‘enorme’ industrieterrein van Waalwijk te ontsluiten. ,,Dat gebied loopt van Zanddonk tot de Havens Eén tot en met Acht. Wil je via het Halve Zolenpad op de juiste plek komen, is goede bewegwijzering nodig.”

Volgens de betrokken partijen kan beter extra geïnvesteerd worden in een verbreding van het fietspad langs de voetbalvelden van NEO’25 en RWB. Mogelijk kan het fietspad bij de RWB-velden zelfs nog een stuk doorgetrokken worden. De snelfietsroute tussen Tilburg en Waalwijk en het toekomstige tracé van Waalwijk naar Den Bosch (F59) moeten straks op elkaar aansluiten. ,,Dat is de belangrijkste opgave. Er moet een regionaal snelfietsnetwerk ontstaan.” Waalwijk kan overigens niet op eigen houtje de plannen aanpassen. Er is overleg nodig met de andere drie betrokken partijen: de gemeenten Loon op Zand, Tilburg en de provincie.

Raadsfractie
Maud Veraa
Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website