Actieve en passieve
recreatie

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Onderwijs in
moderne gebouwen

Een seniorvriendelijke
gemeente

Vraag van de burger
staat centraal

Investeren
in sport

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Versterken
Centrumfunctie

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Addendum op coalitieakkoord

  De vier coalitiepartijen (LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA) hebben gewerkt aan een addendum op het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit. Dit in het verlengde van de wens om de uitwerking van dit akkoord periodiek te willen evalueren. De coalitiepartijen kijken tevreden terug op de eerste twee jaar van de huidige bestuursperiode 2018-2022. In het addendum beschrijven de vier partijen hun gezamenlijke wensen en ambities voor de komende jaren.

  <lees verder>

 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

Steun aan wederopbouw Ambon

Tijdens de laatste raadsvergadering van donderdag 10 oktober steunde LokaalBelang de Motie Vreemd aan de Orde inzake de bijdrage aan de wederopbouw van Ambon. Waalwijk heeft een behoorlijk grote Molukse gemeenschap die nog steeds nauw verbonden is met het thuisland. Zij ondernemen uiteraard zelf al actie met betrekking tot noodhulp en gaan de komende periode actief aan de slag om geld binnen te halen voor wederopbouw. LokaalBelang vindt dat we op deze manier als gemeente deze trouwe gemeenschap de erkenning geven die zij verdienen.

De volledige vergadering is terug te kijken via het Raadsinformatiesysteem.

Raadsfractie
Maud Veraa
Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website