Vraag van de burger
staat centraal

Investeren
in sport

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Een seniorvriendelijke
gemeente

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Actieve en passieve
recreatie

Versterken
Centrumfunctie

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Onderwijs in
moderne gebouwen

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Addendum op coalitieakkoord

  De vier coalitiepartijen (LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA) hebben gewerkt aan een addendum op het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit. Dit in het verlengde van de wens om de uitwerking van dit akkoord periodiek te willen evalueren. De coalitiepartijen kijken tevreden terug op de eerste twee jaar van de huidige bestuursperiode 2018-2022. In het addendum beschrijven de vier partijen hun gezamenlijke wensen en ambities voor de komende jaren.

  <lees verder>

 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

Wekelijkse nieuwsbrief

Fractievoorzitter Timon Klerx stuurde het afgelopen half jaar elke week een update naar aanleiding van de laatste fractievergadering met daarbij de agenda voor de volgende vergadering. Eventuele andere relevante nieuwsberichten werden ook gedeeld met de achterban van LokaalBelang in deze 26 edities van de Wekelijkse Update. Op deze manier probeert de raadsfractie binding te houden met de inwoners van Waalwijk en specifiek de leden van onze partij. Wil jij ook op de hoogte gehouden worden, meld je dan aan via: info@lokaalbelangwaalwijk.nl.

Raadsfractie
Maud Veraa
Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website