Zwerfafval: veel inwoners ergeren zich hieraan.

Een duidelijk signaal van onze inwoners dus een aandachtspunt voor Lokaal Belang. Uit de begroting voor 2023 bleek echter dat het budget voor offensief tegen zwerfafval met de helft was afgenomen. Reden hiervoor was dat een subsidieregeling vanuit Den Haag in 2023 komt te vervallen. Niet alleen een financiële tegenvaller, maar ook een tegenvaller voor het beleid tegen zwerfafval. Immers, minder budget betekent ook minder aandacht voor dit onderwerp en dat is wat Lokaal Belang juist niet wil.

De fractie van Lokaal Belang heeft tijdens de raadsvergadering over de begroting van 2023 via een amendement een aanpassing van het budget ten behoeve van offensief tegen zwerfafval kunnen realiseren. Het initiatief van Lokaal Belang werd tijdens de raadsvergadering ondersteund door bijna de gehele raad. De gemeente Waalwijk kan nu ook in 2023 verder op de ingeslagen weg voor wat betreft het offensief tegen zwerfafval.

Daarnaast heeft de fractie van Lokaal Belang de betreffende wethouder gevraagd om een 2-jaarlijkse evaluatie, tezamen met onder andere het inwonerspanel om het gewenste effect van het offensief tegen zwerfafval te kunnen meten; te beginnen in 2024.

Tot slot: de gemeente Waalwijk blijft samen met de vele vrijwilligers die onze stad schoonhouden,  aandacht vragen voor het offensief tegen zwerfafval, maar doet ook een beroep op de inwoners zelf.   Want: een schone gemeente Waalwijk begint bij uzelf!!