Ik ben Marja Verhagen, geboren en getogen in Waalwijk. Opgegroeid in Waalwijk-Zuid en later verhuisd via Bloemenoord naar de Hoef. Ik ben werkzaam geweest bij verschillende organisaties in Waalwijk op het gebied van Zorg en Welzijn. Zoals Buurthuis Bloemenoord, MIKZ Peuterspeelzalen en bij Maasduinen. Daarnaast heb ik bij verschillende organisaties en verenigingen vrijwilligerswerk gedaan.

Waarom ben ik raadslid geworden?

Ik ben raadslid geworden omdat ik graag belangen behartig voor mensen. Graag wil ik een spreekbuis zijn. U kunt me daarom altijd benaderen. Daarnaast vind ik politiek mooi en vind het geweldig dat je kunt meedenken over heel veel zaken die in Waalwijk, Sprang-Chapelle en Waspik spelen.

Aandachtsgebieden

Thema’s die ik belangrijk vind zijn o.a een goed ouderen beleid. Maar ook een kindvriendelijk Waalwijk waar bijv. Genoeg buitenspeelplaatsen gecreëerd worden. Daarnaast vind ik het heel belangrijk om de zaken die onder het Sociaal Domein vallen goed te behartigen. De wijken in Waalwijk-Oost zijn de wijken die ik wel graag behartig in de Raad maar dit komt omdat ik erin woon. Ik vind dat je als Raadslid je voor heel Waalwijk, waarmee ik ook de kernen Sprang-Capelle en Waspik bedoel de belangen van inwoners moet behartigen.

MARJA VERHAGEN

WIL JE LID WORDEN?