Marja Verhagen

Ik ben geboren en getogen in Waalwijk (1962). Opgegroeid in Waalwijk-Zuid en naderhand verhuisd naar Baardwijk.

In ben werkzaam geweest bij verschillende organisaties op het gebied van Zorg en Welzijn in Waalwijk. Zoals Buurthuis Bloemenoord, Mikz peuterspeelzalen en bij Maasduinen (Antoniushof). Mede daardoor ben ik goed bekend met wat er speelt op het gebied van Zorg en Welzijn in Waalwijk. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan bij o.a. buurthuis De Wierd, de ouderraad van OBS de Hoef, Gymnastiekvereniging Kunst en Kracht en Harmonie Hertog Jan.

Betrokken zijn bij de samenleving in Waalwijk, maar vooral het belang van mensen behartigen doe ik graag. Mijn persoonlijke speerpunten zijn een goed ouderenbeleid en een goed beleid voor kinderen in Waalwijk. Daarnaast wil ik me inzetten voor het in stand houden van het voorzieningenniveau in het Sociaal Domein.