Donderdag 2 februari 2023 kwam tijdens de Gemeenteraadsvergadering het verlenen van krediet voor een MeerJarenOnderhoudsPlan grassportvelden aan de orde. Op de gespreksavond van 19 januari hadden alle fracties dit al unaniem aangemerkt als akkoord waardoor dit punt zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen.

Met het beschikbaar stellen van € 882.000,- worden in de periode van 2023 t/m 2026 elf grassportvelden gerenoveerd en worden de afschrijvingstermijnen voor het renoveren van natuurgrasvelden aangepast. Ook worden het aanbrengen van topdraindrainage (drainage in de bovenste laag van het veld) en klimaatadaptieve maatregelen nieuw opgenomen in het MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan).

De maatregelen zijn nodig om er voor te zorgen dat het hele jaar veilig gesport kan worden in de Gemeente Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Met vakkundig onderhoud is veel bij te sturen maar voorkomt niet dat het beter is om na 15 jaar (ipv 20 jaar) een renovatie uit te voeren. Doe je dat niet dan zullen verenigingen hun wedstrijden en trainingen steeds vaker af moeten gaan lassen en neemt de kwaliteit van de velden af. Oorzaak van het verschuiven van het omslagpunt waarbij renovatie beter is dan onderhoud intensiveren zijn toenemende periodes van extreme droogte in de zomer, vernatting in het najaar en steeds intensiever gebruik van de velden. De termijn van 15 jaar wordt ook geadviseerd door de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. Met het uitvoeren van de veldrenovaties, waarbij ook het aanbrengen van topdrain drainage nieuw wordt opgenomen, wordt voorkomen dat er steeds meer regulier onderhoud nodig is om sportvelden bespeelbaar te houden.

De nieuw op te nemen klimaatadaptieve maatregelen moeten er voor gaan zorgen dat de waterdoorlatendheid en het bodemleven verbetert. Voorbeeld hiervan is het toepassen van zeoliet (vulkanisch materiaal) wat veel vocht op kan nemen en vertraagd weer afgeeft aan de bodem.

De goedkeuring van de gemeenteraad betekent dat de voorbereiding van de veldrenovaties voor de zomer van 2023 inmiddels zijn ingepland. Zodra de competitie is afgelopen, of zoveel eerder als het veld kan worden gemist, wordt gestart zodat het groeiseizoen zo optimaal mogelijk wordt benut. Doel is daarbij dat de gerenoveerde velden in het nieuwe seizoen, wat begin september start, vrijgegeven kan worden. Het Sportbedrijf heeft er verder voor gekozen om de veldrenovaties te integreren in de aanbesteding van het reguliere onderhoud zodat er één aannemer verantwoordelijk is voor het totale onderhoud. Voor 2023 staan wat veldrenovaties betreft veld 2 van NEO’25 en trainingsveld 2 van Baardwijk op de planning.