Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag gaven maar liefst twee raadsleden van Lokaal Belang hun maidenspeech. De eerste van de avond werd gegeven door fractievoorzitter Maud Veraa. Ze sprak over het raadsvoorstel toegankelijkheid van accommodaties en diende een motie in over het nog meer betrekken van het platform Inclusief Waalwijk.

Daarna was Marja Verhagen aan de beurt. Marja besprak in haar bijdrage het raadsvoorstel over de actieplan energiearmoede. Ze uitte onder andere haar zorgen over de uitvoering van dit plan en vroeg specifiek aandacht voor MKB’ers, verenigingen en stichtingen die het ook moeilijk hebben in deze tijd door de hoge energiekosten. De wethouder gaf aan te gaan kijken hoe we ook hen mogelijk als gemeente kunnen ondersteunen.