Terugblik met wethouder Van den Hoven

Over mooie ontwikkelingen waar we als Waalwijk trots op mogen zijn

In deze reeks aan het woord John van den Hoven. Hij is  wethouder namens Lokaal Belang in het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waalwijk. Van den Hoven zal tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 opnieuw de kandidaat-wethouder zijn namens Lokaal Belang.

Graag blik ik met u terug op de afgelopen periode vanuit mijn wethouderschap namens Lokaal Belang. Ik ben er enorm trots op dat ik een belangrijke bijdrage heb mogen leveren aan de realisatie van diverse speerpunten van Lokaal Belang.

Het Schoenenkwartier

Als eerste noem ik het nieuwe schoenenmuseum: het Schoenenkwartier. Onder mijn verantwoordelijkheid is het nieuwe museum gerealiseerd en gaan de deuren in april 2022 open voor het (Waalwijkse) publiek. Persoonlijk vind ik het enorm jammer dat Jan van Dinther, ons onlangs overleden raadslid, dit moment niet gaat meemaken. Ik ben hem dankbaar voor zijn inzet en steun. De komst van het nieuwe museum en de duurzame opknapbeurt van de directe omgeving maken de binnenstad een stuk aantrekkelijker. Dit past bij onze wens om het centrum een plek te maken waar mensen elkaar ontmoeten. Waar bezoekers van ons centrum vaker en langer willen zijn.

Ook een mooie ontwikkeling om te benoemen is de aanpak om leegstand in het centrum tegen te gaan door leegstaande winkelpanden naar woningen om te zetten. Hierdoor verwachten we meer levendigheid in het hart van Waalwijk.

De Bedrijven Investeringszone (BIZ)

De BIZ Waalwijk Centrum wordt per 2022 ingevoerd. Daarmee ontstaat financiële draagkracht om samen met ondernemers meer te investeren in de binnenstad. De steun voor de BIZ is – zowel onder winkeliers als pandeigenaren – heel groot. Voor mij als verantwoordelijk wethouder voor de binnenstad een goed en belangrijk signaal. Hiermee kunnen we samen met deze ondernemers verder bouwen aan een nog aantrekkelijker centrum.

Sport in de gemeente

Daarnaast ben ik uiterst tevreden dat we aan de slag mogen met het bouwen van een nieuwe sporthal in Waspik. En niet te vergeten: het duurzamer en toekomstbestendig maken van het sportpark van SSC’55. Beide initiatieven zorgen voor goede sportvoorzieningen in onze kernen. Iets waar Lokaal Belang al vele jaren een groot voorvechter van is. Tevens wordt het Olympiabad komend jaar gasloos, zodat ook deze belangrijke voorziening 100% verduurzaamd is.

Iedereen kan meedoen

Sporten, bewegen en alle voorzieningen die dat bieden, dragen in mijn ogen bij aan een gezond en gelukkig leven. Iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Ook mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld door een beperking. Daarom heb ik de afgelopen jaren ingezet op het verbeteren van de toegankelijkheid van onze sportaccommodaties.

Go Waalwijk!

Als ik sporten benoem, dan zie ik ook de enorme vlucht die ‘GO Waalwijk’ heeft genomen. Juist door corona is ‘GO Waalwijk’ misschien nog wel meer in beeld gekomen bij veel mensen. In beeld als online platform, als aanjager van samenwerkingen en als uitvoerder van diverse projecten en activiteiten. Denk aan ‘GO Fit bewegen op het balkon’ voor senioren en ‘GO Play’ voor de jeugd in de wijken. Een mooi initiatief waar ik ook volledig achter sta.

Sjors Sportief

Sport en beweging is een belangrijk thema. In samenwerking met maatschappelijke partners, zorg- en sportaanbieders maken we hier steeds meer in mogelijk. Een mooi voorbeeld is de komst van Sjors Sportief/Creatief. Een fantastisch initiatief om de jeugd enthousiast te maken voor sport en cultuur. Samen met Sjors kunnen kinderen ontdekken welke sport en/of creatieve activiteit bij ze past en wat een gezonde(re) levensstijl is. We zien dat al deze initiatieven onze inwoners  helpen: om net iets beter mee te blijven doen, je iets fitter te voelen en daardoor ook iets lekkerder in je vel te komen of te blijven.

De coronapandemie

Ook wil ik nog kort stilstaan bij de pandemie die nu al bijna twee jaar ons leven beheerst. Dit werkt door in heel onze gemeente en heeft overal impact. Bij onze ondernemers, bij onze verenigingen, op de scholen en -zeker niet in de laatste plaats – in iedere woonkamer. Dat vraagt veel van ons allemaal. Ik hoop dat we allemaal blijven volhouden. Ik blijf daar waar mogelijk, ook bestuurlijk mijn uiterste best voor doen.

Tot slot wil ik iedereen in deze zeer bijzondere tijden met alle beperkingen, een gezond en mooi 2022 toewensen. Hopelijk kan er in 2022 geleidelijk steeds weer iets meer. Ook hoop ik dat we allemaal een beetje op elkaar blijven letten. Stay safe!

Ondanks deze bijzondere tijd kijk ik terug op mooie successen. Successen waar ik met erg veel plezier en enthousiasme aan heb meegewerkt. En als het aan mij en Lokaal Belang ligt gaan we met hetzelfde enthousiasme door. Uw stem en uw zorg tellen voor Lokaal Belang!