Lokaal Belang tevreden over resultaten afgelopen 4 jaar

“Trots op ons verenigingsleven en onze evenementen, op naar 2022 en verder.”

In deze reeks aan het woord Timon Klerx (30). Hij is op dit moment fractievoorzitter van Lokaal Belang in de gemeenteraad en lijsttrekker voor de partij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

“Terugkijkend mogen we best trots zijn op wat we hebben bereikt de afgelopen jaren”, vertelt Klerx. “In deze bestuursperiode hebben we te maken gehad met de onzekerheid van het coronavirus en de tekorten in het sociaal domein. En desondanks hebben we ook veel nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt, investeringen gedaan in de leefbaarheid van onze gemeente, maar vooral op een zeer financieel verantwoorde wijze ons voorzieningenniveau gelijk gehouden en op sommige onderdelen zelfs verbeterd. Dat is knap voor een middelgrote gemeente als Waalwijk. Kijk maar om ons heen. Buurgemeenten die moesten kiezen tussen het onderhouden van het openbaar groen of het openhouden van de bibliotheek. Dat wil je niet en dat hoefde ook niet.

Lokaal Belang gaat voor een fijn leven in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Dit betekent dat we de afgelopen vier jaar wilden investeren in plezierige en veilige wijken, in goed onderhouden wegen en openbaar groen en in aantrekkelijke centra in alle drie de kernen. We zijn gegaan voor goed onderwijs, zorg op maat en een gevarieerd cultuuraanbod, maar ook goede en betaalbare sport- en recreatievoorzieningen. We maakten ons hard voor voldoende en divers werkgelegenheidsaanbod en een sociaal, gezond en rechtvaardig welzijnsbeleid. Lokaal Belang staat voor investeren in de lokale samenleving!

Zo worden via Go Waalwijk sport- en cultuurverenigingen ondersteund en er is dankzij een voorstel van Lokaal Belang geld vrij gemaakt om extra activiteiten te organiseren voor onze kwetsbare inwoners om zo een bijdrage te leveren aan een meer inclusieve samenleving. En we hebben de afgelopen jaren gezorgd voor gezondere sportkantines. Het verenigingsleven vindt Lokaal Belang ontzettend belangrijk. Wij zien dat als cement van de samenleving. Daarom zijn we ook erg blij dat we de ondersteuning ook in kennis en netwerk hebben kunnen geven door bijvoorbeeld de buurtsportcoaches, de cultuurcoach, een beweegcoach voor senioren en een verenigingsondersteuner. Maar we investeren ook in goede voorzieningen. Denk aan de vervanging van de trekkenwand in Theater de Leest, de bouwhal voor alle culturele verenigingen, de vernieuwde accommodatie van SSC’55 en de verduurzaming van zwembad Olympia. Zo gaan we samen voor sport, cultuur, bewegen en gezondheid voor iedereen in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Lokaal Belang gaat voor het versterken van het verenigingsleven!

Bovendien vinden wij niet alleen het reguliere aanbod heel belangrijk, ook de bijzondere eenmalige activiteiten en evenementen krijgen voor de volle 100% onze steun. We denken er jammer genoeg met heimwee aan terug, want de afgelopen twee jaar konden we vanwege de maatregelen rondom het coronavirus helaas maar weinig activiteiten en evenementen organiseren in onze gemeente. Wat Lokaal Belang betreft gaan we zo snel mogelijk weer volop aan de slag met de organisatie van al deze leuke bezigheden. Het jaar 2019 was een bijzonder hoogtepunt in de Waalwijkse geschiedenis. Twee grootse feesten in het centrum tijdens de huldiging van RKC Waalwijk en Maarten van der Weijden. En wat dacht je van het AVROTROS Muziekfeest op het (Raadhuis)plein en het openlucht concert van André Hazes junior op het Unnaplein. Maar ook lokale topevenementen als de 80 van de Langstraat, de Passie van de Langstraat, het Straattheaterfestival, het Do Good Food Festival, Wolluk Stock, het Halve Zolen Festival en nog veel meer.

Om dit te ondersteunen vanuit de gemeente heeft Lokaal Belang al in 2018 het evenementenbudget structureel verhoogd naar 100.000 euro per jaar. Op deze manier kunnen de organiserende partijen ook een financieel steuntje in de rug aanvragen en zijn er voldoende middelen om dit te realiseren. In de moeilijke coronatijd waren er ook ruimvoldoende mogelijkheden voor onze lokale verenigingen en stichtingen om gebruik te maken van de overheidssteun. Want het is een ongekend lastige tijd geweest. Fijn leven is voor Lokaal Belang dus ook regelmatig kunnen genieten van leuke activiteiten in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. En al kon het de afgelopen twee jaar helaas wat minder, we gaan er weer voor de komende tijd!”