Sport en cultuur zijn zeer belangrijk voor een gezonde samenleving. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol als eigenaar en soms zelfs als beheerder van verschillende sport- en culturele accommodaties. “De laatste tijd bereiken ons signalen waardoor wij ons zorgen maken”, vertelt Timon Klerx, fractievoorzitter van Lokaal Belang. Daarom heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De grootste partij van Waalwijk wil weten wat op dit moment in het algemeen de status is van de gemeentelijke sport- en culturele accommodaties. Of er bepaalde maatstaven of kaders zijn om te bepalen in hoeverre onze voorzieningen op het gewenste niveau liggen? En of er klachten binnen zijn gekomen.

LEGIONELLA IN DE SLAGEN
Sinds begin september is er Legionella geconstateerd in Sporthal de Slagen. Volgens de laatste update van 6 oktober is er nog steeds geen structurele oplossing gevonden. De veiligheid en gezondheid van onze inwoners en de gebruikers van onze voorzieningen staan bij Lokaal Belang hoog in het vaandel. De gemeente garandeert dat zij geen enkel risico neemt. Toch wil de partij weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, hoe veilig de legionella filter op de douchekoppen is als tijdelijke oplossing, hoe het college dit structureel gaat oplossen en wat dit betekent voor andere sportaccommodaties.

KAPOTTE BOILER IN WASPIK
Op 27 september was in het Brabants Dagblad te lezen over de letterlijke koude douche voor drie sportclubs in Waspik. De boiler in het plaatselijke sportcentrum is al wekenlang kapot, waardoor even warm afspoelen na de training of wedstrijd er niet in zit. En veel hoop dat er snel verbetering komt, is er niet. Lokaal Belang wil weten hoe lang het nog gaat duren? Is er ondertussen een structurele oplossing in beeld? Is het pure pech dat de boiler kapot is gegaan of hebben we hier te maken met te oude of niet goed onderhouden voorzieningen?

RENOVATIE ZIDEWINDE
In Sprang-Capelle zijn Sporthal en zwembad Zidewinde al lange tijd aan groot onderhoud toe. In het coalitieakkoord is hiervoor expliciet aandacht gevraagd. In de Begroting 2023 is te lezen dat het college gaat onderzoeken welke energie besparings- en opwekmogelijkheden er zijn. “Dit juichen we toe, maar we maken ons gelet op bovenstaande wel zorgen”, aldus Klerx. “Na voorbereiding in 2023 en besluitvorming in 2024, kan de uitvoering plaatsvinden in 2025. Dat is nog ver weg.” De partij wil weten wat de actuele (onderhouds)status is van beide accommodaties. Of deze nog wel drie jaar kunnen wachten op het grote onderhoud? Mogelijk moet dit worden versneld, suggereert de fractie van Lokaal Belang in hun schriftelijke vragen.

WARMTEVOORZIENING OLYMPIABAD
Voor het Olympia zwembad is een oplossing bedacht waarbij voor wat betreft de warmtevoorziening gebruik wordt gemaakt van warmte uit de naastgelegen waterplas. Het is echter onbekend wanneer dit gaat gebeuren. Gezien de huidige ontwikkelingen rond de gasprijs is het wellicht interessant om deze ontwikkeling naar voren te halen. De partij wil weten of dat mogelijk is en zo ja, hoe?

Lokaal Belang heeft om opheldering gevraagd voor de Begrotingsbehandeling op donderdag 10 november. Het college buigt zich nog over de antwoorden op alle vragen.