Versterken
Centrumfunctie

Actieve en passieve
recreatie

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Investeren
in sport

Vraag van de burger
staat centraal

Onderwijs in
moderne gebouwen

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Een seniorvriendelijke
gemeente

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Aandacht voor
cultureel erfgoed

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Twitter
Laatste nieuws
Agenda
Volg ons op

Lokaal Belang stelt vragen aan de Raad over veiligheid verkeer.

Wij vinden Lokaal van Belang.

Wij zijn trots op onze gemeente met haar diversiteit aan kernen. Ons beleid dient de belangen van de burgers, stelt de kernen centraal en sluit aan bij wat er leeft onder onze inwoners. Wij staan voor een duurzame, solidaire en veilige samenleving, waar het bovenal prettig leven is. Wij betrekken als grootste lokale politieke partij iedereen in Waalwijk bij onze gemeenschap, onze welvaart en ons welzijn. Op deze manier spelen wij een activerende rol in onze maatschappij. Niet vanuit een luie stoel of met het idee dat we alle wijsheid in pacht hebben. Wij hebben wel ambities, maar geen pretenties. Onze partij bestaat uit betrokken burgers uit onze gemeente. Hierdoor weten wij wat er speelt in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik en zijn wij toegankelijk voor iedereen.

Lees hier ons volledige partijprogramma.

Via het submenu contact kunt u vragen stellen over en aan LokaalBelang. Binnen 24 uur ontvangt u antwoord.

Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Bea de Jongste
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
John van den Hoven
Raadsfractie
Timon Klerx
Zoeken