Vraag van de burger
staat centraal

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Investeren
in sport

Een seniorvriendelijke
gemeente

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Actieve en passieve
recreatie

Behoud van
eigen identiteit
kernen

Onderwijs in
moderne gebouwen

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Versterken
Centrumfunctie

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • Huis van Waalwijk

  Tijdens de laatste raads-vergadering overhandigde Stichting Huis van Waalwijk een petitie aan de gemeenteraad. Daarna ontstond een flink debat tussen diverse oppositiepartijen en onze fractievoorzitter Timon Klerx. Uiteindelijk bleek er een ruime meerderheid voor onze motie vreemd aan de orde.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

Wekelijkse nieuwsbrief

Fractievoorzitter Timon Klerx stuurde het afgelopen half jaar elke week een update naar aanleiding van de laatste fractievergadering met daarbij de agenda voor de volgende vergadering. Eventuele andere relevante nieuwsberichten werden ook gedeeld met de achterban van LokaalBelang in deze 26 edities van de Wekelijkse Update. Op deze manier probeert de raadsfractie binding te houden met de inwoners van Waalwijk en specifiek de leden van onze partij. Wil jij ook op de hoogte gehouden worden, meld je dan aan via: info@lokaalbelangwaalwijk.nl.

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van onze partij nodigt via deze weg alvast alle leden van LokaalBelang uit voor de Algemene Ledenvergadering 2020. Deze wordt gehouden op maandagavond 7 september in Balade. De agenda volgt later. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: benoemen nieuwe voorzitter, de jaarcijfers 2018 en 2019 en de voorbereidingen ‘op weg naar 2022’.

LokaalBelang tevreden over voortgang in majeure projecten

Fractievoorzitter Timon Klerx roept op om mee te praten in de raad.

WAALWIJK – In het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit zijn door LokaalBelang en de andere coalitiepartners vijf majeure projecten benoemd. Dit zijn Centrum Waalwijk en Museum Plus, Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), Insteekhaven, Akkerlanen en Haven 8. Fractievoorzitter Timon Klerx blikt terug en kijkt vooruit op deze projecten nu men ongeveer halverwege deze bestuursperiode is.

<lees verder>

Meet & greet raad en college: wij willen jou!

De raad zoekt talenten voor de politieke arena. Met je enthousiasme, je ambitie en sociaal gevoel kun je meebeslissen over Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Laat je inspireren op woensdagavond 23 september (verplaatst wegens Corona maatregelen). Mail ‘Ik wil meedoen’ met je naam & adres naar: griffie@waalwijk.nl en ontvang je uitnodiging voor een interessante en leuke avond. Vanaf 19.15 uur ben je van harte welkom. Om 19.45 uur begint de bijeenkomst in het stadhuis van Waalwijk.

Raadsleden stellen zich voor

In de serie van videoportretten ‘Raadsleden stellen zich voor’ zijn de afgelopen weken video’s verschenen van alle raadsleden. Op onze website zijn deze video’s per raadslid terug te zien, zie daarvoor het kopje Wethouder en fractie. Hieronder is nogmaals de video van onze fractievoorzitter Timon Klerx te bekijken.

Wethouder John van den Hoven over Go Waalwijk!

Go Waalwijk is een platform op het gebied van sport, cultuur, gezondheid en bewegen. Onze wethouder John van den Hoven, verantwoordelijk voor onder andere sport en cultuur, blikt in onderstaande video terug op één jaar Go Waalwijk. LokaalBelang is trots op dit verbindende initiatief!

Via het submenu contact kunt u vragen stellen over en aan LokaalBelang. Binnen 24 uur ontvangt u antwoord.

Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Bea de Jongste
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Hans de Vaan
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website