Lokaal Belang is niet aangesloten bij een overkoepelende (politieke) organisatie of landelijke politieke partij. De partij is een vereniging en kent daarom een bestuur. De bestuursleden zijn individueel benoemd door de Algemene Leden Vergadering. Een vergadering van alle leden van Lokaal Belang. Het bestuur legt aan deze vergadering jaarlijks verantwoording af. Gedurende het jaar zorgt het bestuur voor de continuïteit van de partij. Naast het bestuur houdt de raadsfractie van Lokaal Belang zich bezig met de dagelijkse politieke gang van zaken. Dit is geen bestuurstaak.

Rene van Boxtel (voorzitter), Jack van Heijst (secretaris), Jeroen de Meijer (penningmeester) en Berry van ‘t Westeinde (bestuurslid)

WIL JE LID WORDEN?

Onze visie

Wij zijn trots op onze gemeente met haar diversiteit aan kernen. Ons beleid dient de belangen van de burgers, stelt de kernen centraal en sluit aan bij wat er leeft onder onze inwoners. Wij staan voor een duurzame, solidaire en veilige samenleving, waar het bovenal prettig leven is. Wij betrekken als grootste lokale politieke partij iedereen in Waalwijk bij onze gemeenschap, onze welvaart en ons welzijn. Op deze manier spelen wij een activerende rol in onze maatschappij. Niet vanuit een luie stoel of met het idee dat we alle wijsheid in pacht hebben. Wij hebben wel ambities, maar geen pretenties. Onze partij bestaat uit betrokken burgers uit onze gemeente. Hierdoor weten wij wat er speelt in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik en zijn wij toegankelijk voor iedereen.

Waar staan we voor?

Lees meer over onze plannen en speerpunten, ons partijprogramma en het coalitieakkoord op de pagina onze plannen.

WONEN

GEZOND

DUURZAAM

SLIM

STERK

Onze geschiedenis

Juni 2008 was een historische maand voor politiek Waalwijk. Vier specifieke lokale partijen (Algemeen Belang/Lijst Brouwer, De Acht Kernen, Gemeentebelangen en het Plaatselijk Burger Initiatief) spraken zich uit voor het samengaan in één sterke lokale partij met de veelzeggende naam LokaalBelang. Doel van deze fusie was en is, dat de bijzondere kenmerken en de belangen van de inwoners van de drie kernen Waalwijk, Sprang Capelle en Waspik, het best gewaarborgd kunnen worden door een sterke lokale partij, die hen in de gemeenteraad vertegenwoordigt onder de noemer “sterk door eenheid in verscheidenheid”. Deze slogan vindt zijn vertaling in ons partijvisie waar de Waalwijkse burgers en de eigenheid van de kernen centraal staan. Met mensen die verschillen naar leeftijd, godsdienst nationaliteit e.d. en die verspreid over kernen/wijken samen voorwaarts trekken.

16 juli 2008 – Formele oprichting

Op deze datum is LokaalBelang formeel opgericht. Een lokale partij met leden die midden in de Waalwijkse samenleving staan. Door de bundeling van krachten van vertegenwoordigers uit alle kernen is de partij nog beter in staat contacten met onze inwoners te hebben en daarmee de slagvaardigheid van de lokale politiek te vergroten.

16 juli 2008 – Formele oprichting

Op deze datum is LokaalBelang formeel opgericht. Een lokale partij met leden die midden in de Waalwijkse samenleving staan. Door de bundeling van krachten van vertegenwoordigers uit alle kernen is de partij nog beter in staat contacten met onze inwoners te hebben en daarmee de slagvaardigheid van de lokale politiek te vergroten.

6 september 2008 – Samenvoeging raadsfracties

Wil Vugts, voorzitter van de fusiepartij, benadrukte dat de samensmelting van de vier lokale partijen is ingegeven door de roep om een grotere slagvaardigheid. Met 11 partijen voor 29 zetels in de Waalwijkse gemeenteraad was volgens hem de versnippering te groot. Vugts maakte duidelijk dat die versnippering de besluitvaardigheid en -vorming niet ten goede kwam. Door de fusie telt de raad nu acht fracties. LokaalBelang bezet acht zetels en kan daardoor volgens Vugts meer betekenen voor Waalwijk dan de vier partijen apart dat konden. Gemeentebelangen en ABLB (vroeger Lijst Brouwer) hebben de langste geschiedenis in de Waalwijkse politiek.

In de nieuwe partij zijn alle drie de kernen van de gemeente vertegenwoordigd: Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle. Ad van Hamond (voorheen Gemeentebelangen) is benoemd tot fractievoorzitter. LokaalBelang heeft al een wethouder in de persoon van Henk Heuverling (ex-PBI). Hij was eerder vele jaren wethouder namens de PvdA.

17 maart 2010 – LokaalBelang blijft de grootste

Ondanks het kleine verlies tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 (de partij gaat van 8 naar 7 zetels), heeft LokaalBelang als grootste partij in Waalwijk het initiatief genomen voor de coalitievorming in Waalwijk. De uitkomst is dat de VVD de PvdA vervangt in Waalwijkse coalitie. LokaalBelang, VVD, CDA en ChristenUnie zullen de komende vier jaar een coalitie vormen in Waalwijk. De huidige wethouder Henk Heuveling zal ook de komende vier jaar de partij vertegenwoordigen in het Waalwijkse college en Ad van Hamond zal opnieuw fractievoorzitter zijn.

20 maart 2014 – Record aantal zetels voor LokaalBelang

Als de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend zijn, is LokaalBelang de grote winnaar. De partij stijgt van 7 naar 9 zetels in de gemeenteraad van Waalwijk. Lijsttrekker Henk Heuverling is trots op dit unieke resultaat. Als het aan de kiezers ligt, kan overigens de huidige coalitie van LokaalBelang, VVD, CDA en ChristenUnie in Waalwijk blijven. LokaalBelang stijgt van 7 naar 9 zetels. VVD zakt van 6 naar 5, maar blijft wel de tweede partij. CDA houdt 4 zetels en ChristenUnie blijft op 2 zetels.

20 mei 2016 – Afscheid Henk Heuverling

Hij was 27 jaar actief in de Waalwijkse politiek, waarvan drie jaar als raadslid en 24 jaar als wethouder. ”Na vorig jaar om gezondheidsredenen ontslag te hebben genomen als wethouder is Henk tot de conclusie gekomen dat hij nog graag nieuwe persoonlijke wensen wil invullen en daarom ontslag neemt als raadslid.” aldus Ad van Hamond, fractievoorzitter LokaalBelang. Hans Brekelmans is dan al een aantal maanden zijn opvolger als wethouder in het Waalwijkse college.

29 maart 2018 – Timon Klerx nieuwe fractievoorzitter

Met 9 zetels is LokaalBelang opnieuw verreweg de grootste partij in Waalwijk. Hans Brekelsmans wordt benoemd tot formateur en voert samen met partijgenoten Jan van Dinther en John van den Hoven de oriënterende gesprekken voor coalitievorming in Waalwijk. Timon Klerx (26) is de nieuwe fractievoorzitter van LokaalBelang. Hij neemt het stokje over van Ad van Hamond. Dat werd donderdagavond bekend tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Voor Van Hamond, die de zeventig al is gepasseerd, voelde het als een goed moment. “Het is op een gegeven moment nodig om ook kennis over te dragen aan de nieuwe generatie. Ik heb alle vertrouwen in Timon en we gaan hem goed begeleiden.”

9 mei 2018 – John van den Hoven geïnstalleerd als nieuwe wethouder

Coalitieprogramma Waalwijk is rond. Na zeven weken onderhandelen zijn de partijen eruit. LokaalBelang, VVD, CDA en nieuwkomer GroenLinksaf gaan het programma de komende vier jaar uitvoeren. Dilek Odabasi (GroenLinksaf) en John van den Hoven (LokaalBelang) zijn de nieuwe wethouders. Ronald Bakker en Eric Daandels blijven namens VVD en CDA.

2021 – Een nieuw logo

Lokaal Belang heeft in het najaar van 2021 voor een nieuw fris logo gekozen. Onze missie blijft echter hetzelfde; we zijn een lokale partij die 100% staat – en gaat voor de belangen van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. En dat willen we nog eens heel nadrukkelijk tot  uitdrukking laten komen in ons logo. Daarom staat de golvende beweging voor de Bergsche Maas die onze kernen verbindt, met de kleuren uit de drie gemeentewapens. Samen worden ze omarmd door de groene kleur van Lokaal Belang.

16 maart 2022 – Lokaal Belang is verreweg de grootste

Deze uitslag is fantastisch! 35,5% van de stemmen resulteert in 11 van de 29 zetels voor Lokaal Belang in de gemeenteraad van Waalwijk. Helaas is het opkomstpercentage (42,1%) wel erg teleurstellend. Lijsttrekker Timon Klerx is dankbaar en trots. Bijna 6000 mensen hebben gestemd op een van onze mensen. Dat zijn een kleine 800 stemmen meer dan vier jaar geleden.

16 juli 2023 – Onze partij bestaat 15 jaar

In de tuin van Jan en Annemiek vieren het bestuur, de fractie en andere betrokken leden samen met hun partners het 15-jarig jubileum. We staan stil bij een drukke periode met een aantal personele wisselingen. Maud Veraa en Benan Koptagel zijn onze nieuwe fractievoorzitters en Timon Klerx is als wethouder begonnen in het college.