De politieke partij Lokaal Belang is niet aangesloten bij een overkoepelende (politieke) organisatie of landelijke politieke partij. De partij is een vereniging en kent daarom een bestuur. De bestuursleden zijn individueel benoemd door de Algemene Leden Vergadering. Een vergadering van alle leden van Lokaal Belang. Het bestuur legt aan deze vergadering jaarlijks verantwoording af. Gedurende het jaar zorgt het bestuur voor de continuïteit van de partij. Naast het bestuur houdt de raadsfractie van Lokaal Belang zich bezig met de dagelijkse politieke gang van zaken. Dit is geen bestuurstaak.

WIL JE LID WORDEN?

Doe mee!

Onze visie

Wij zijn trots op onze gemeente met haar diversiteit aan kernen. Ons beleid dient de belangen van de burgers, stelt de kernen centraal en sluit aan bij wat er leeft onder onze inwoners. Wij staan voor een duurzame, solidaire en veilige samenleving, waar het bovenal prettig leven is. Wij betrekken als grootste lokale politieke partij iedereen in Waalwijk bij onze gemeenschap, onze welvaart en ons welzijn. Op deze manier spelen wij een activerende rol in onze maatschappij. Niet vanuit een luie stoel of met het idee dat we alle wijsheid in pacht hebben. Wij hebben wel ambities, maar geen pretenties. Onze partij bestaat uit betrokken burgers uit onze gemeente. Hierdoor weten wij wat er speelt in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik en zijn wij toegankelijk voor iedereen.

Onze plannen

Wij voeren een puur lokale politiek, waarbij onze aandacht gericht is op de belangen van de inwoners uit de kernen Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Wij bepalen onze eigen koers, onafhankelijk van landelijke en provinciale partijpolitieke belangen. Wij kiezen primair voor kwalitatieve in plaats van kwantitatieve verbetering. Waarbij de menselijke maat en schaal leidend zijn, zonder dat wij op voorhand streven naar steeds meer en groter.

Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Doe mee en laat je horen. Met elkaar. Voor elkaar

Onbezorgd Wonen en Werken in een veilige omgeving

Sociaal, Gezond en Actief samenleven

Ons logo

Lokaal Belang heeft in 2021 voor een nieuw fris logo gekozen. Onze missie blijft echter hetzelfde; we zijn een lokale partij die 100% staat – en gaat voor de belangen van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. En dat willen we nog eens heel nadrukkelijk tot  uitdrukking laten komen in ons logo. Daarom staat de golvende beweging voor de Bergsche Maas die onze kernen verbindt, met de kleuren uit de drie gemeentewapens. Samen worden ze omarmd door de groene kleur van Lokaal Belang.