Nieuwe posities ingevuld namens Lokaal Belang
John van den Hoven, Ad de Jong (wethouders) en Ad van Belkom (raadslid) beëdigd


Donderdag 16 juni werd tijdens een extra raadsvergadering de coalitievorming afgerond. Na de verkiezingsuitslag van 16 maart jl. mocht Lokaal Belang met 11 raadsleden in de gemeenteraad toetreden. Al snel werd duidelijk dat Lokaal Belang twee wethouders zou aanleveren voor het nieuwe college van de gemeente Waalwijk.

De extra raadsvergadering stond in het teken van de coalitieonderhandelingen en het akkoord wat daaruit volgde. Het coalitieakkoord ‘Samen werken aan de toekomst’ mocht Lokaal Belang samen met VVD, Groenlinksaf en D66 vormgeven. Tijdens de bespreking van het coalitieakkoord sprak Niels van der Pluijm namens Lokaal Belang. Niels sprak met een tevreden toon: “In dit coalitieprogramma staan een aantal voorstellen met structurele plannen en ook incidentele impulsen. Daarbij was het voor de coalitiepartners een flinke puzzel om met beperkte middelen zo veel mogelijk voor Waalwijk te bereiken”. Als het partijprogramma naast het coalitieakkoord wordt gelegd, kan Lokaal Belang zeggen dat veel van de wensen zijn overgenomen in het akkoord. Zo wordt er ingezet op extra woningen door projecten te realiseren zoals het oude Slachthuisterrein, fase 2 in Landgoed Driessen en de transformatie van winkelcentrum De Els. Daarnaast is het doel dat alle jongeren in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik gezond op kunnen groeien en zichzelf kunnen ontwikkelen. Aandacht voor sport en cultuur is voor Lokaal Belang erg belangrijk geeft Niels aan. “Het zijn de stabiele pijlers in onze maatschappij. Het beschikbaar stellen van geld voor een nieuwe sporthal in Waspik en het verduurzamen van zwembad en sporthal Zidewinde is dan ook iets waar we volledig achter staan” aldus Niels van der Pluijm.

Nieuwe posities voor Lokaal Belang

Het coalitieakkoord zal door het nieuwe college met de ambtelijke organisatie uitgevoerd moeten worden. Het college van Waalwijk voor de periode 2022-2026 is dan ook beëdigd. John van den Hoven en Ad de Jong zijn namens Lokaal Belang wethouder geworden. John van den Hoven gaat zijn tweede termijn in. Lokaal Belang is blij dat hij deze periode nogmaals het ambt van wethouder wil vervullen. De portefeuille die John voor deze periode heeft is; 1e locoburgemeester, wijkwethouder binnenstad, Financiën, Programma Binnenstad, Vrije tijd (sport, cultuur, evenementen, recreatie, toerisme en citymarketing) en Openbare werken. Naast de eerste wethouder van Lokaal Belang is door de grote verkiezingsuitslag een tweede wethouder voorgesteld en afgelopen donderdag beëdigd: Ad de Jong neemt deze plaats in. Hij begint aan zijn eerste termijn. De portefeuille van Ad is; 5e locoburgemeester, Wijkwethouder Sprang-Capelle, Fysiek domein (wonen, bouwen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing), Mobiliteit (verkeer, vervoer en parkeren), Omgevingswet (vergunningverlening en regionale omgevingsdienst), Grondbedrijf en Monumenten & archeologie.

De invulling van de wethoudersposten gaf ruimte voor een nieuwe vacature in de raad. John van den Hoven gaf zijn raadslidmanschap op om wethouder te kunnen worden. Ad van Belkom heeft de vacature aanvaard en is donderdag beëdigd als raadslid.

Lokaal Belang wenst het hele college en de gemeenteraad heel veel succes en wijsheid, maar in het bijzonder John van den Hoven, Ad de Jong en Ad van Belkom. Laten we samen werken aan de toekomst!