Lokaal Belang maakt z’n belofte waar

Een mooie nieuwe stek voor jachthaven Waalwijk 

In deze reeks vertellen raadsleden van Lokaal Belang over wat ze bezig houdt in de lokale politiek. Wat hebben wij de kiezers belooft en ook waar gemaakt. Deze week is de beurt aan Ad van Hamond, ruim 19 jaar raadslid in de Gemeente Waalwijk waarvan 13 jaar voor Lokaal Belang.

In het coalitie programma 2018-2022,  “Samen duurzaam Vooruit” stond duidelijk een opdracht voor het verplaatsen van de recreatie jachthaven in Waalwijk. Door de plannen van een nieuwe insteekhaven in Waalwijk, zouden zij zich moeten verplaatsen. Hierbij kwamen diverse opties naar voren. Echter vele waren technisch niet uitvoerbaar. Vele positieve gesprekken zijn gevoerd met het bestuur van de jachthaven, gemeente en ook met Lokaal Belang over mogelijkheden en onmogelijkheden.

Ook zijn er heel wat gesprekken geweest met de gebruikers van de recreatie jachthaven om tot een aanvaardbare oplossing te komen binnen het gestelde budget. Raadsleden van Lokaal Belang hebben hiervoor ter plaatse diverse afzonderlijke gesprekken gevoerd met het bestuur en gebruikers om het ontstane probleem op te lossen.

De voorkeur van het bestuur was om de jachthaven te verplaatsen in oostelijke richting en daar een nieuwe recreatie jachthaven te creëren “-t-Stukske “ nabij Bovenlandse sluis en de Bergsche Maas.  Na vele onderzoeken was dit financieel niet haalbaar, en wat nu ?

In 2020 kwam de oplossing. Het college kwam met het voorstel aan de raad om de recreatie jachthaven te verplaatsen naar de jachthaven in Waspik. Dit was achteraf ook één van de 5 voorgestelde oplossingen van verplaatsing. De gemeente werd dan eigenaar van onder andere de daar aanwezige jachthaven en het huidige bestuur van recreatie jachthaven Waalwijk werd de gebruiker. Lokaal Belang maar ook andere politieke partijen gaven hier hun goedkeuring aan.

Een lang proces vanaf 2011, toen de eerste signalen binnen kwamen bij het bestuur over een verplaatsing in verband met het realiseren van een insteekhaven.

Het bestuur heeft met vele vrijwilligers de verhuizing tot stand gebracht en vele andere werkzaamheden uitgevoerd. En het mag gezien worden. Een fantastische locatie binnen de gemeente Waalwijk. Het bestuur en leden zijn nu nog bezig om het geheel te voltooien met een verenigingsgebouw voorzien van een kantoor  en sanitaire voorzieningen.

Lokaal Belang maakt z’n belofte waar dankzij uw stem op onze partij. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 rekenen we weer op u!