Juist door dingen bespreekbaar te maken kun je Samen Werken aan de Toekomst

Als gemeenteraadslid vertegenwoordig je de inwoners van je gemeente. Dat betekent dat we aanspreekbaar zijn en via allerlei contacten willen horen wat er speelt. Want juist door het horen van verschillende meningen kunnen we bij het nemen van besluiten de verschillende belangen tegen elkaar afwegen om tot een afgewogen besluit te komen.

Als inwoner, bedrijf of organisatie is het daarom van belang om van jezelf te laten horen als er iets speelt. Spreek daarom je lokale volksvertegenwoordiger aan! Het biedt geen directe garanties voor een oplossing maar je mening wordt gehoord en weegt daardoor hoe dan ook mee in koers en besluitvorming.

Een mooi recent voorbeeld is het Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder.
Eén van de vele vrijwilligers nam contact op met Jan van Dijk van Lokaal Belang. Deze had hier vervolgens contact over met Hans Metzke van D66 wat vervolgens resulteerde in een gezamenlijk gesprek met bestuursleden van Den Bolder.

Tijdens het gesprek hoorden we de noodkreet van het bestuur dat de sociaal maatschappelijke rol – de kloppend hart-functie – die zo belangrijk is voor Waspik in gevaar voelt komen door financiële bezuinigingen. Gelijktijdig realiseren we ons samen dat financiële bomen nooit tot aan de hemel groeien. Zo ontstond er een mooie basis waardoor we gezamenlijk constructief na konden denken over een oplossingsrichting waar we ons als politieke partijen hard voor wilden maken.

In de begrotingsvergadering van 10 november resulteerde dit in een gezamenlijk amendement van D66 en Lokaal Belang waaraan de volledige raad vervolgens haar ondersteuning gaf. Hiermee werd er voor nu een streep gehaald door de dreigende bezuiniging en ontstaat er ruimte om onderzoek te doen naar een toekomstig financiële ondersteuning die passend is bij de brede rol die Den Bolder voor Waspik vervult.

De politiek is er voor u. En hij is dichterbij dan u denkt.

Wilt u ook in contact komen met de Raad? De griffie van de gemeente Waalwijk kan daarbij helpen. Maar mogelijk kent u een raadslid of gaat u op de uitnodiging van veel partijen in om met uw onderwerp aan te sluiten bij een wekelijkse fractievergadering. Laat uw stem horen wanneer er iets speelt. Want zonder te praten blijft uw mening ongehoord.