Gemeente Waalwijk 25 jaar

Wat heeft het ons gebracht?

In deze reeks aan het woord Cor Metzke die vanwege het trieste overlijden van Jan van Dinther sinds 4 november opnieuw namens Lokaal Belang in de gemeenteraad heeft plaatsgenomen.

Binnenkort is het 25 jaar geleden dat de afzonderlijke gemeenten Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik door een herindeling werden opgeheven en op 1 januari 1997 werden samengevoegd tot een gezamenlijke gemeente met de naam Waalwijk, die sindsdien uit meerdere kernen bestaat.  Voor de kern Waalwijk betekende dit dat we de eerste jaren vaak nog spraken over oud Waalwijk.

Zoals bij veel gemeentelijke herindelingen bestond ook in de Gemeente Waalwijk toen de zorg dat de kleinere kernen onvoldoende aandacht zouden krijgen en mogelijk zelfs hun eigen identiteit zouden verliezen. Daarom blik ik als inwoner van de kern Waspik graag terug op wat deze herindeling voor ons heeft betekend. Vooral omdat ik daar in die tijd als toenmalig commissie– en raadslid voor De Acht Kernen (1997 – 2010) nauw bij betrokken was.

Terugkijkend wil ik allereerst benoemen hoe belangrijk het was, en nog steeds is, dat er vanuit alle kernen en wijken een vertegenwoordiging is binnen een lokale partij. Zowel binnen de raadsfractie als bij haar achterban. Hierdoor kunnen signalen tijdig opgevangen worden en zijn belangen optimaal vertegenwoordigd. In die 25 jaar is gebleken dat dit een cruciale randvoorwaarde is.

Natuurlijk was het de eerste jaren wat onwennig, omdat ieder van de voormalige gemeenten zijn eigen werkwijze en belangen had. Hierdoor was het niet altijd even makkelijk om er een goed werkende gemeente van te maken. Het was dan ook een hele mooie stap toen meerdere lokale partijen (waaronder mijn partij De Acht Kernen) de handen ineen sloegen en verder gingen als Lokaal Belang vanuit de gedachte dat de belangen van de drie kernen, Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik, het best gewaarborgd konden worden door een sterke lokale partij die hen in de gemeenteraad zou vertegenwoordigen. Deze gedachte hadden we toen en hebben we nog steeds. We houden daarbij focus op de eigen identiteit van de kernen zonder de maatschappelijke ontwikkelingen uit het oog te verliezen.

Deze aanpak heeft ons veel gebracht. Zo denk ik aan Waspikse voorzieningen zoals Den Bolder, het Medisch cluster De Wissel, de turnhal en de school De Brug. Voor Sprang-Capelle aan het prachtig gerenoveerde centrum, de rotonde in Sprang en de bibliotheek in de Zidewinde. En in Waalwijk met weer een andere identiteit zijn vele grote projecten opgestart en gerealiseerd. Daarbij moet zeker gezegd worden dat de burgemeesters van Schaik, de Geus en Kleingeld hierin een goede rol speelden.

Wat ook is gebleven in de verschillende kernen is hun eigenheid. Wat in Waalwijk normaal is, komt in Sprang-Capelle niet of nauwelijks voor zoals winkels open op Zondag. Natuurlijk wordt het gefaciliteerd maar de inwoners kunnen vanuit hun identiteit zelf bepalen hoe ze daar mee omgaan.
En zo is het enthousiasme in Waspik voor deelname aan activiteiten van de vele verenigingen weer een voorbeeld voor de andere kernen.

Ik heb dan ook veel vertrouwen in de volgende 25 jaar voor Waalwijk.

Als inwoner van Waspik blijf ik staan voor een eigen identiteit van ons mooie dorp. Dit betekent echter niet dat ik op een eilandje wil leven. Daarom ben ik blij dat ik de stem van Waspik kan laten horen vanuit Lokaal Belang zodat onze belangen voldoende aandacht krijgen. Dat zal ook gaan blijken uit komende projecten zoals voldoende woningen voor alle categorieën en een oplossing voor het probleem kruising Hooipolder.

In de afgelopen 25 jaar hebben we gezien hoe belangrijk het is om vanuit de kernen je stem te laten horen voor je Lokale Belang. Uiteraard kun je deze stem laten horen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Je kunt echter ook een stap extra zetten door je betrokkenheid om te zetten in politieke invloed. Hierdoor blijven de belangen van onze kernen vertegenwoordigd en bouw je mee aan je eigen leefomgeving.