Afgelopen raadsvergadering, de laatste van dit kalenderjaar, stonden er veel onderwerpen op de agenda. Als raad vreesden we dan ook dat het nachtwerk zou worden of misschien wel uitloop naar de dinsdagavond. Uiteindelijk verliep de vergadering vlot en konden we precies om 23.00 uur afronden.

Lokaal Belang had veel onderwerpen geagendeerd en diverse moties samen met andere partijen voorbereid. Gezien het grote belang behandelden we eerst het raadsvoorstel met daarin de vaststelling van het bestemmingsplan Waalwijk Sint-Clemenskerk. In een vorig nieuwsbericht zijn we hier reeds op ingegaan. Hierin schreven we dat we als partij erg worstelden met enerzijds het belang van voldoende woningen en een ontwikkelaar die dit project aandurft en anderzijds het belang van het woongenot van de buurtbewoners. Uiteindelijk stemden we in met het raadsvoorstel en kan de ontwikkelaar verder naar de volgende stappen in zijn ontwikkeling. Voor de bewoners hebben we aanvullende voorstellen gemaakt om de belangrijkste bezwaren van de buurtbewoners; voldoende parkeerplaatsen, behoud van lokaal groen en een veilige fietsstraat in de doorsteek van de Pastoor van der Zijlestraat.

Een volgend punt betrof het voorstel om camerabeveiliging aan te schaffen voor industrieterrein Zanddonk. Eveneens een onderwerp waar zowel binnen onze partij als in de raadszaal flinke discussie over is gevoerd. De belangrijkste afweging was of we als gemeente deze camera’s, enkel de eerste aanschaf, moeten financieren of dat de ondernemers zelf hiervoor verantwoordelijk zijn? Vooral D66 had er moeite mee dat ‘de gemeente’ deze kosten moet dragen. Lokaal Belang koos ervoor wél in te stemmen met dit voorstel. De belangrijkste beweegreden voor ons is dat op industrieterrein Zanddonk veel (kleine) lokale  ondernemers actief zijn en daar vanzelfsprekend ook veel inwoners van Waalwijk werken. Waarom zouden we dan dit industrieterrein, in navolging van de industrieterreinen Haven 1/8, ook niet veiliger maken?! Lokaal Belang is er ook voor de Waalwijkse ondernemers en met instemming op dit voorstel zorgt Lokaal Belang dat industrieterrein Zanddonk een stuk veiliger wordt!

Als laatste onderwerp waarover enige discussie was betrof het al dan niet aanleggen van een busbaan door Landgoed Driessen. Wie in deze wijk woont zal waarschijnlijk weten dat dit gaat over een landingsbaan ogend stuk weg onder het zogenaamde poortgebouw in het verlengde van de Jos van Wijlenstraat. Ooit (10-20 jaar geleden) was het plan deze busbaan door te trekken door heel Landgoed Driessen tot de voetbal velden van SSC. De bewoners van deze wijk weten inmiddels dat het anders is gelopen en de bus al vele jaren via de Noorder Allee rijdt. Zodoende vond Lokaal Belang het dan ook prima dat deze busbaan vervalt en deden we samen met Groen Linksaf het voorstel van de hiervoor gereserveerde ruimte een mooie groene Oost- West verbinding te maken.