De gemeente Waalwijk is eigenaar van de sportcomplexen met grasvoetbalvelden in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik, en verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud. Een meerjarig contract voor het onderhoud tussen de Gemeente Waalwijk en Aannemersbedrijf van Wijlen B.V. heeft het mogelijk gemaakt om een aantal verbeteringen en verduurzamingen door te voeren.

Maaien van de grassportvelden is een belangrijk onderdeel van het contract. Aannemingsbedrijf van Wijlen heeft samen met leverancier Vos Capelle de laatste jaren ervaringen opgedaan met het maaien van grasvelden middels robotmaaiers, waar voorheen de velden traditioneel werden gemaaid met diesel aangedreven kooimaaiers. Inmiddels rijden over de grassportvelden in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik robotmaaiers, een hele verbetering maar ook met wat aandachtspunten voor de terreinbeheerders.

Voordelen.

Het gebruik van maairobots bij voetbalvelden heeft verschillende voordelen. Ten eerste zorgt een maairobot voor gelijkmatige maaiing van het gras. Dit zorgt voor een strak speelveld wat de prestaties van spelers kan verbeteren en blessures kan helpen voorkomen. Daarnaast draagt dit bij aan een gesloten en egale grasmat, wat weer essentieel is in het chemievrij beheren van onkruiden (waar gras staat, groeit geen onkruid). Bovendien kunnen maairobots geprogrammeerd worden om op specifieke tijden te maaien, zowel overdag als in de nacht. Robotmaaiers zijn ook veel minder weersafhankelijk en kunnen 3 tot 4 keer per week de velden maaien. Zelfs in natte perioden worden de velden probleemloos gemaaid en ontstaat er geen spoorvorming. Door het frequenter maaien zijn de grasresten na het maaien minimaal waardoor de velden mooi schoon blijven. Een ander voordeel is dat maairobots tijd en arbeid besparen. Het maaien van grote voetbalvelden is een tijdrovend werkje, maar met een maairobot kan het proces geheel geautomatiseerd worden. Personeel benodigd voor het bedienen van de kooimaaiers kunnen daarmee op een andere plaats ingezet worden.

Vermindering CO2-uitstoot.

Een maairobot kan inderdaad bijdragen aan een vermindering van CO2-uitstoot. In vergelijking met traditionele grasmaaiers die op benzine of diesel werken, hebben maairobots vaak een lager energieverbruik. Ze werken op accu’s die opgeladen kunnen worden met behulp van elektriciteit. Als je de maairobot ook nog eens op een duurzame manier oplaadt, bijvoorbeeld met behulp van zonne- of windenergie, dan kan dit de CO2-uitstoot nog verder verminderen.

 

Zijn er ook nadelen?

Voorwaarde is wel dat de verenigingen het toezicht en klein onderhoud zoals het vervangen van mesjes op zich neemt. En na de trainingen en wedstrijden dienen de velden geheel leeg te zijn, want een maairobot die zich vastrijdt in de netten van een goaltje dat is blijven staan kan zijn werk niet meer doen. Terreinmeesters dienen in zo’n situatie opgeroepen te worden om de robotmaaier weer op gang te helpen. Zonder de inzet van al deze vrijwilligers bij de clubs was dit plan dan ook niet mogelijk geweest.  Waalwijk, Bas Bruurmijn, vz RWB, raadslid Lokaal Belang