Mijn naam is Johan van Hest en ik ben 57 jaar oud. Met mijn vrouw Jacqueline woon ik samen in het landelijke en mooie Sprang-Capelle. Ik ben er trots op dat ik namens Lokaal Belang vanaf 13 april jongstleden in de gemeenteraad de belangen van alle inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik mag vertegenwoordigen.

Mijn uitgangspunten zijn gebaseerd op het feit dat niet iedereen gelijk maar wél gelijkwaardig is, ongeacht de persoonlijke verschillen. Hiermee vind ik dat ik alle inwoners gelijke kansen en mogelijkheden verdienen op alle terreinen. Denk hierbij aan educatie, sport maar ook aan openbaar vervoer etc.

In de sport zeggen we dat zowel het individuele talent, maar nog meer de teamspirit een extra waarde aan een wedstrijd meegeeft. Waarom zou dit niet gelden voor ons maatschappelijke leven? We moeten als gemeenschap gebruik maken van onze individuele kwaliteiten om uiteindelijk als totale gemeenschap te kunnen excelleren.

We dienen alle inwoners de ruimte te geven en te stimuleren in hun mogelijkheden waardoor geïnvesteerd kan worden in het sociaal domein, onze volgende generatie, onze groene omgeving maar ook in de economie.

Bij Lokaal Belang noemen we dit “Samen bouwen aan de toekomst” !

Ik ben er van overtuigd dat met duidelijkheid iedereen gediend wordt. Duidelijkheid betekent ook dat je in staat bent om beter naar elkaar te luistenen om uiteindelijk ook wederzijds begrip te creëren en tot oplossingen te komen.

Duidelijkheid wordt al snel gezien als zaken “van bovenaf” opleggen, maar volgens mij betekent dit: niet om de hete brij heen draaien maar verantwoordelijkheid nemen. Maar wel op basis van argumenten. En natuurlijk zijn we het met alle inwoners niet over alle thema’s 100% eens met elkaar. Het zou een utopie zijn als we denken dat dit mogelijk is. Maar belangrijk is dat iedereen zich gerespecteerd, begrepen en gewaardeerd voelt binnen onze gemeente en er toe doet. Soms zal dit wel een uitdaging zijn, ook voor mij persoonlijk, maar ik zal me wel volledig inzetten om als raadslid namens Lokaal Belang dit gevoel bij alle inwoners op te roepen.

Vanuit Den Haag wordt het ons als individu niet altijd even gemakkelijk gemaakt, maar omdat we met de  gemeentepolitiek dichter bij onze inwoners staan, ben ik ervan overtuigd dat we in staat moeten zijn meer vertrouwen te creëren. Dus laten we in onze gemeente de mouwen opstropen om te laten zien dat we het ook daadwerkelijk doen. We moeten het vertrouwen immers verdienen.

Bij Lokaal Belang stellen we uw mening echt op prijs. Daarom hebben we met onze fractie in alle woonkernen geregeld bijeenkomsten, dus ook in Sprang-Capelle en Waspik. Ik zou het ontzettend leuk en mooi vinden om vele inwoners te kunnen spreken en te leren kennen om nog beter mijn werkzaamheden als gemeenteraadslid uit te kunnen voeren. Ik heb er gewoon ontzettend veel zin in.

We hebben elkaar uiteindelijk allemaal nodig om onze mooie Gemeente Waalwijk nog meer te kunnen laten bloeien waar we met z’n allen, ook voor de lange termijn, van kunnen profiteren.

Ik streef er naar om als gemeenteraadslid alle inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik het gevoel van respect te geven. Soms zal ik wellicht in uw ogen daarin niet 100% slagen, maar hopelijk spreekt u me hier dan op respectvolle wijze op aan.