Behoud van
eigen identiteit
kernen

Bouwen voor
inwoners dorpskernen

Kunst en cultuur
voor iedereen
toegankelijk

Een seniorvriendelijke
gemeente

Aandacht voor
cultureel erfgoed

Onderwijs in
moderne gebouwen

Gevarieerd aanbod
werkgelegenheid

Multi-functioneel
gebruik van gebouwen

Versterken
Centrumfunctie

Investeren
in sport

Actieve en passieve
recreatie

Vraag van de burger
staat centraal

arrow Vergaderingen en bijeenkomsten
Nieuws vanuit de fractie
Agenda
Twitter
 • Addendum op coalitieakkoord

  De vier coalitiepartijen (LokaalBelang, VVD, GroenLinksaf en CDA) hebben gewerkt aan een addendum op het coalitieakkoord Samen Duurzaam Vooruit. Dit in het verlengde van de wens om de uitwerking van dit akkoord periodiek te willen evalueren. De coalitiepartijen kijken tevreden terug op de eerste twee jaar van de huidige bestuursperiode 2018-2022. In het addendum beschrijven de vier partijen hun gezamenlijke wensen en ambities voor de komende jaren.

  <lees verder>

 • De rol van het openbaar bestuur tijdens de coronacrisis

  Nu het kabinet deze week waarschijnlijk haar voorlopig laatste crisisberaad heeft en er wederom enkele maatregelen naar alle waarschijnlijk worden versoepeld, kunnen we concluderen dat de crisis enigszins voorbij is. LokaalBelang roept op tot breed politiek en maatschappelijk debat.

  <lees verder>

 • LokaalBelang zoekt naar digitale verbinding

  De afgelopen weken is een zeer bijzondere tijd geweest vanwege het coronavirus. Het is een tijd die we niet kennen of gekend hebben. Het roept veel vragen op en voor een ieder van ons is de vraag anders.

  <lees verder>

 • <meer nieuws>
Volg ons op

Laat Waalwijkse verenigingen hoge alcoholboete terugverdienen

LokaalBelang stelde schriftelijke vragen aan het college van Waalwijk over de alcoholboetes aan verenigingen. Het Brabants Dagblad publiceerde onderstaand bericht hierover.

WAALWIJK – Het Waalwijkse verenigingsleven moet een belangrijke rol spelen in de strijd tegen het alcoholgebruik onder jongeren. LokaalBelang ziet de oplossing niet enkel in het uitdelen van hoge boetes aan clubs die in de fout gaan met het schenken van alcohol aan minderjarigen. De grootste coalitiepartij wil verenigingen de kans bieden om een fors deel van zo’n boete terug te verdienen. De tegenprestatie: extra activiteiten om de jeugd van de drank af te houden.

Om het alcoholgebruik onder minderjarigen tegen te gaan, voert de gemeente Waalwijk controles uit bij verenigingen. Meerdere clubs liepen tegen de lamp, omdat zij zich niet aan de regels hielden. Zo vergaten ze bijvoorbeeld naar de leeftijd of legitimatiebewijs te vragen als een jongere om een biertje vroeg.  Wie in de fout gaat, riskeert een forse boete van 1360 euro. Bij een volgend vergrijp wordt dat bedrag nog een paar honderd euro hoger.

De controles waarbij ‘lokjongeren’ worden ingezet, houden de gemoederen flink bezig. De SGP vindt dat de verenigingen in de val worden gelokt. En die kritiek is weer tegen het zere been van het college. Clubs zelf klagen over de hoogte van de boete. Volgens hen doen ze echt hun best om de regels na te leven, maar is het een vaak lastige strijd.

LokaalBelang mengt zich nu ook in de discussie. De Waalwijkse coalitiepartij schaart zich achter de controles en de manier waarop dat gebeurt. ,,In onze ogen kun je alleen door de inzet van 16- of 17-jarigen de meest eerlijke controle uitvoeren”, aldus fractievoorzitter Timon Klerx. ,,Je kunt het een barvrijwilliger namelijk niet kwalijk nemen als zij een volwassene niet om zijn of haar legitimatie vraagt.”

Hoe vervelend de boetes ook zijn, de partij vindt het belangrijk dat er wordt ingezet op handhaving. Wel beseft ze dat een boete van 1360 euro zeker voor sportverenigingen erg hoog is. ,,Vanuit enkele verenigingen bereiken ons signalen van onbegrip”, stelt ze.

LokaalBelang komt met een voorstel om de financiële pijn voor de verenigingen wat te verzachten en naast handhaving ook meer in te zetten op educatie en preventie in de strijd tegen het alcoholgebruik.

De partij wil de clubs wel de boete van 1360 euro laten betalen, maar ze ook de kans gunnen om zeker de helft van dat bedrag terug te verdienen. Dat kan door het organiseren van preventieve en educatieve activiteiten, die moeten voorkomen dat de jongeren alcohol drinken. ,,Denk daarbij aan bijeenkomsten voor ouders, een cursus voor barvrijwilligers of het maken van een filmpje over de alcoholregels.”

Serieus werk

De partij maakt serieus werk van het plan. Ze wil weten wat het college er van vindt en wat de financiële ruimte is om verenigingen tegemoet te komen. ,,Verenigingen die het beter onder controle hebben, zouden namelijk een voorbeeldrol kunnen spelen. Zo kunnen we van elkaar leren.”

Burgemeester en wethouders buigen zich nog over de schriftelijke vragen. LokaalBelang dringt aan op een snelle reactie, omdat het onderwerp de gemoederen nu zo bezig houdt.

Raadsfractie
Maud Veraa
Raadsfractie
Timon Klerx
Raadsfractie
Ad van Hamond
Raadsfractie
Jan van Baardwijk
Raadsfractie
Jan van Dinther
Raadsfractie
Will Lodenstijn
Raadsfractie
Richard Frodyma
Raadsfractie
Ramon van Bavel
Raadsfractie
Jan van Dijk
Zoeken op onze website